برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

پایان نامه مدیریت:عوامل طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : رضایت مشتری رضایت مشتری مانند اقدامات داخلی سازمان ها به شمار می ادامه مطلب…

پایان نامه

شناسایی طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : 2 مقدمه مشتریان و مصرف کنندگان، همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند ادامه مطلب…

پایان نامه

سنجش طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : قلمرو مکانی با در نظر داشتن تحت وب بودن بخشی از پرسشنامه ادامه مطلب…

پایان نامه

تعیین طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-دانلود پایان نامه مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : 1هدف پژوهش همان گونه که پیشتر تصریح گردید شاخص NPS یکی از ادامه مطلب…

پایان نامه

بررسی طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : اهمیت و ضرورت پژوهش برنامه های سنجش رضایتمندی مشتری به دنبال پاسخگویی ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-دانلود پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : اظهار مساله پژوهش مشتری مداری به عنوان سنگ بنای نظریه های مدیریت ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی قسمتی از متن پایان نامه : رویکردهای مدیریت منابع انسانی سایت منبع دو رویکرد کلی ادامه مطلب…