–69

2366645-479425 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر گروه مدیریت بازرگانی عنوان: بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند (مطالعه‌ی موردی: مشتریان شعب بانک…

–75

دانشگاه پیام نور مرکز ملایر دانشکده فنی مهندسی عنون پایان نامه کارشناسی نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته مهندسی…

–80-1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر گروه :علوم تربیتی عنوان: بررسی تأثیر هوش عاطفی برعملکرد کارکنان ادارات برق شهر همدان و ملایر پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به…

–83

فصل اول (کلیات) مقدمه بیشتر منابع تامین درآمدهای ارزی، حاصل از صدور یک کالا (نفت) است، که درآمد حاصله از آن صرف سرمایه گذاری در تکنولوژیهای جدید و افزایش توان…

–84

فرم شماره 1 : طرح روی جلد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملایر گروه حسابداری گرایش حسابداری عنوان بررسی دیدگاه حسابداری بر پولشویی مدرن در استان همدان با توجه به مسئله…

–85

center218440 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرگروه حسابداری عنوان بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران پايان…

–90

278130848995 فرم شماره 1 : طرح روی جلد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر گروه :مدیریت عنوان: بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون…

–93

02490470 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملایر گروه حسابداری عنوان بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با استفاده از مدل ARMA پایان نامه ارائه…

–96

2178050283845 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر گروه حسابداری عنوان بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور…

–98

2223770-765175 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير Islamic Azad University, Malayer Branch موضوع پايان‏نامه‌: بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون استان همدان) استاد راهنما:…