دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف

بنا به تعریف یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، آموزش و پرورش عبارت می باشد از تمام کنش ها و اثرات و راه ها و روش هایی که برای رشد و تکامل توانایی های مغزی، معرفتی و همچنین مهارتها و توجه ها و رفتار بشر به کار می طریقه، البته به طریقی که شخصیت بشر را تا ممکن ترین حد آن تعالی بخشد و یکی از ارزش های مثبت جامعه ای که در آن زیست می کند، باشد. (صفوی، 11:1370) نکات برجسته تعاریف مذکور عبارتند از: شکوفایی استعدادها، تعالی شخصیت، کسب ارزش های والای انسانی و انعکاس آن در گستره زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی، که همگی آثاری چند از نتایج آموزش و پرورش   می باشند.

تأثیر و جایگاه حقیقی و اهمیت آموزش حاکی از آن می باشد که آموزش فرایندی می باشد بلند مدت و مستمر، فرایندی که از بدو تولد بشر آغاز و با مرگ او پایان می یابد و البته این نظریه ای می باشد که آیین اسلام برای نخستین بار در دنیا در مفهوم آموزش مداوم و با عبارت “زگهواره تا گور دانش بجوی”[1] توصیه نموده می باشد.

ماهیت مادام العمر بودن آموزش به گونه ای می باشد که انواع آموزش هایی را که فرد می بیند، مانند آموزش های اولیه کودکی در خانواده، آموزش های رسمی[2]، آموزش های مداوم[3] و انواع آموزش های غیر رسمی[4] را در بر می گیرد. آموزش مادام العمر آموزشی می باشد که نیازهای بشر را در تمام سنین، با توانایی های متفاوت و در سطح آموزشی گوناگون و در شرایط حرفه ای مختلف جوابگو باشد.(صفوی،12:1370).

هدف اصلی آموزش کمک به کارکنان در تسلط بر دانش، مهارت و رفتارهایی می باشد که قابل تعمیم به فعالیت های روزانه شغلی باشد.

آموزش عبارت می باشد از کوشش در جهت کسب تخصص حرفه ای ماشینی ، کوشش فنی ، ورزیدگی در امور مدیریتی و  اکتساب روش ها و برتوردهای متناسب پیش روی مسائل دقیق اجتماعی.(کیان پور ،1389)

مقصود از آموزش ، آموختن اقدام یا مجموعه ای از اعمال می باشد که موجب می گردد فردی مهارت ، دانش و منش لازم را برای انجام کاری فراگیرند .(کیان پور ،1389: 34  (.

بنا به تعریف های صورت گرفته در خصوص یادگیری و آموزش می توان گفت آموزش می تواند تغییر مهارت ها، دانش و توجه و رفتار اجتماعی را در بر داشته باشد . آموزش می تواند  به  فضای به وجود آمدن تغییرات در ویژگی های شخصیتی، رفتاری، توجه ها در مورد همکاران و گروه و سرپرستان و اهداف سازمان بینش مطلوب را به وجودآورد .

[2] .Formal Education

[3] .Continuous Education

[4].Non-Formal Education

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد