دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد کارگزار/  هزینه مبادله

این رویکرد یکی از جدیدیترین رویکردهای حوزه ادبیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بوده که بر بهره گیری ازمبادله به عنوان ابزاری برای کنترل رفتار تأکید دارد. رویکرد کارگزار/ هزینه مبادله به مطالعه معضلات مبادلات انسانی به ویژه در زمینه های اقتصادی و مالی می پردازد. بر اساس این نظریه، عوامل انسانی در کنار عوامل محیطی، سازمان ها را وا می دارند به مقصود کاهش هزینه مبادلاتشان بجای مبادله با بازار، درصدد درونی کردن مبادلاتشان باشند. در این بین، دو دسته عوامل بر سر راه مبادلات انسانی هست:  محدودیت عقلایی و فرصت گرایی. محدودیت عقلایی بیانگر این حقیقت می باشد که افراد برای پردازش اطّلاعات با محدودیت هایی مواجه هستند. فرصت گرایی نیز تصریح به این واقعیت دارد که افراد به دنبال منافع شخصی خود بوده و برای دستیابی به اهدافشان به هر عملی مانند حیله و نیرنگ دست خواهند زد. اگرچه این عوامل خود به خود، مشکل قلمداد نمی شوند امّا چنانچه به آنها در کنار عوامل محیطی مانند عدم اطمینان و محدودیت مبادلات توجّه نمائیم، در خواهیم پیدا نمود که آنها یکی از عوامل مهم افزایش هزینه مبادلات به شمار می آیند.  هزینه مبادلات شامل هزینه های مذاکرات، نظارت، ارزیابی وانجام مبادلات می باشد . به هر اندازه که هزینه مبادلات افزایش یابد، به همان اندازه تمایل به درونی سازی مبادلات در سازمان ها افزایش می یابد. مشکل کارگزاری زمانی به وجود می آید که یکی از طرفین در شرایطی که عدم اطمینان هست و طرفین به دنبال منافع شخصی خود هستند نیازمند خدمات طرف دیگر باشد. هزینه های کارگزاری عبارت می باشد از هزینه های مرتبط با انعقاد قراردادهای کارآمد بین طرفین. از آنجا که نظریه کارگزاری/ هزینه مبادله توجّه خاصی به موضوع کنترل در سازمان ها  معطوف داشته، در بعضی ابعاد استراتژی منابع انسانی کاربردهایی به دست آورده می باشد. جون [1] عنوان نمود نکته کلیدی در رویکرد کارگزاری   هزینه مبادله تأکید بر این موضوع می باشد که کارکنان انگیزه قوی ای برای از زیر کار در رفتن (کاهش عملکردشان ) و سواری مجانی (اتکا به کوشش سایر اعضای گروه کاری ) دارند. آنها تمایلی به افزایش عملکردشان ندارند مگر آنکه شرایط کاری به گونه ای باشد که بتوانند اندازه مؤثّربودنشان را به صورت خاص نشان دهند و بدانند که سهم آنها از این کمک به چه اندازه خواهد بود. پس، تأثیر استراتژی و اقدامات مدیریت منابع انسانی بایستی این باشد که امکان ارزیابی عملکرد هریک از کارکنان را به صورت مشخص ونظام پاداش متناسب با عملکرد فردی را فراهم آورد.  (رایت وام سی ماهان،1992: 309-308)

[1] – John

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد