دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سهام عادی[1]

سهام عادی یک نوع دارایی مالی می باشد که نشان دهنده مالکیت در یک شرکت می باشد. از ویژگیهای سهام عادی می توان به حق مالکیت، مسئولیت محدود سهامداران، حق رأی و کنترل شرکت و حق تقدم در خرید سهام جدید را نام برد.

2-7-1 مزایای تامین مالی از طریق سهام عادی

1.سهام عادی هیچ گاه به سررسید نمیرسند این نوع سهام یکی از منابع دایمی تامین مالی به حساب می آیند.اگر شرکت بخواهد می تواند تعدادی از سهام عادی خود رابازخرید(طبق قانون تجارت ایران این اقدام مجاز نیست).

2.از آنجا که سود سهام عادی اندازه مشخص وثابتی نیست،انتشار وفروش سهام جدید باعث خواهد گردید که انعطاف پذیری مدیریت شرکت از لحاظ تامین سرمایه در آینده بیشتر گردد.

3.شرکت الزام قانونی به پرداخت سود به سهامداران عادی خود ندارند،لذا انتشار سهام عادی ریسک ورشکستگی وریسک مالی شرکت را افزایش نمی دهد.

4.قابلیت عرضه به سرعت وبدون تحمل هزینه زیاد سهام عادی به بازار

2-7-2 معایب تامین مالی ازطریق سهام عادی

1.هزینه خاص سرمایه سهام عادی در مقایسه باسایر ابزارهای تامین مالی بیشتر می باشد.

2.سود سهام عادی پس از کسر مالیات پرداخت می گردد ودر حالی که در بهره اوراق قرضه یک هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.پس پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای شرکت نمی گردد.

3.انتشار سهام جدید باعث کاهش سودهر سهم می گردد وکاهش سود هرسهم برقیمت سهم آثار منفی خواهد داشت(نیکومرام ودیگران،1385،208).

2-8 اعتبارات تجاری

اعتبارتجاری حاصل خرید نسیه کالاها یاخدمات از فروشندگان می باشد واین بدهی درحساب بستانکاران یا حسابهای پرداختنی تجاری،منعکس می گردد.زیرا اعتبار تجاری ناشی از عملیات عادی تجاری می باشد،نوعی تامین برای بدست آوردن موجودی مواد یا کالا می باشد و مزایای آن عبارتست از: 1- سهولت دسترسی 2- نداشتن هیزنه 3- عدم نیاز به وثیقه 4- عدم سخت گیری طلبکاران ( مدرس و عبدالله زاده، 1378، 264).

2-8-1 تامین مالی از بانکهای تجاری

وام های بانکی در ترازنامه معمولا در حساب اسناد پرداختنی منعکس می شوند. شرکتی که نیازمند اخذ وام بانکی می باشد بایستی از سرمایه کافی و نقدینگی مطلوب برخوردار باشد. وام بانکی برخلاف اعتبار تجاری ، منبع تامین مالی خودکار نیست زیرا مستلزم این می باشد که وام گیرنده با رعایت شرایط مربوط، درخواست وام کند و وام دهنده نیز ضمن مطالعه اسناد و مدارک، با آن موافقت  کند( مدرس و عبدالله زاده، 1370 ، 265).

دومین منابع تامین مالی کوتاه مدت واحدهای انتفاعی، استقراض و دریافت تسهیلات از بانک های تجاری می باشد. وامهای کوتاه مدت بانک های تجاری معمولا براساس قراردادها و عقودی می باشد که بین بانک و واحد انتفاعی وام گیرنده منعقد می گردد(شباهنگ،45، 1379).

وام بانکی برخلاف اعتبار تجاری، منبع تامین مالی خود کار نیست زیرا مستلزم این می باشد که وا م گیرنده با رعایت شرایط مربوط، درخواست وام کند ووام دهنده نیز ضمن مطالعه اسناد و مدارک، با آن موافقت می کند.تامین مالی از طریق بانک به روشهای زیر انجام می شود:

1- وامهای بدون وثیقه

2- وامهای با وثیقه

3- حد اعتباری ( اعتبار بانکی)

4- وامهای اقساطی ( مدرس و عبدالله زاده، 1378، 265).

2-9 اسناد تجاری[2]

اسناد تجاری معمولا اوراق بهادار قابل مباده ای می باشد که توسط واحدهای انتفاعی به سایر واحد های انتفاعی، بانکها یا موسسات مالی فروخته می گردد. بسیاری از واحدهای انتفاعی، اسناد تجاری خود را مستقیما به سرمایه گذاران می فروشند. هزینه تامین مالی این قبیل اسناد، به وضعیت مالی و رده بندی اعتباری واحد انتفاعی صادر کننده آن بستگی دارد ( شباهنگ ، 1379 ، 47).

در انتخاب مابین تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت قاعده سرانگشتی مورد بهره گیری شرکت این می باشد که « از سرمایه گذاری های کوتاه مدت برای وجوه کوتاه مدت و از سرمایه گذاری های بلند مدت نیز برای وجوه بلند مدت تامین مالی کنید». این امر به این معناست که از استقراض کوتاه مدت ارزان در جایی که بهره گیری از آن امن تر می باشد (درجایی که سرمایه گذاری ها در ماهیت کوتاه مدت اند و پس ریسک تجدید نظر به عنوان مشکل محسوب نمی شوند) بهره گیری کنید، اما از تامین مالی بلند مدت برای سرمایه گذاری های بلند مدت بهره گیری نمایید.

2-9-1 تامین مالی بلندمدت و بازار سرمایه

پیش بینی وجوه مورد نیاز شرکت برای مدت یبش از یکسال که معمولا از طریق استقراض، انتشار سهام عادی واستفاده از سود انباشته انجام می شود. در عرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معمولا به بدهی های مربوط می گردد که سررسید آنها در فاصله ای کمتر از یکسال می باشد. اما اصطلاح تامین مالی بلند مدت به گونه دقیق تعریف نشده می باشد. بعضی واحدهای اقتصادی دوره میان مدت را برای تاریخ های سررسید بیش از یکسال و کمتر از 10 سال به کار می برند. برای بعضی اشخاص وام 8 ساله کوتاه مدت و برای بعضی دیگر بلند مدت به شمار می رود. اما به گونه کلی وام های دارای سررسید بیش از یک تا دو سال بلند مدت نامیده خوانده گردید( مجله حسابداری شماره146).

منابع تامین مالی بلند مدت شرکت عبارتند از اوراق قرضه ( ابزار بدهی)، سهام ممتاز و سهام عادی( ابزارسرمایه)، اوراق قرضه و سهام ممتاز(در مواقعی که دارای نرخ سود ثابت تضمین شده می باشد) به عنوان اوراق بهادار با درآمد ثابت وسهام عادی به عنوان اوراق بهادار با درآمد متغیر شناخته شده می باشد. بازار تامین مالی بلند مدت، بازار سرمایه نامیده می گردد وشامل انواع اوراق بهاداری می باشد که سررسید بیش ازیکسال دارند( رودپشتی ودیگران، 1385، 162).

2-9-2 بدهی بلند مدت و تامین مالی

استقراض یکی از روشهای تامین مالی بلند مدت می باشد. استقراض یا بدهی بلند مدت به عنوان راه کار تامین مالی در ساختار سرمایه تلقی می گردد. در فرایند تامین مالی، در نظر داشتن ابزار بدهی و ابزار سرمایه لازم است. اوراق بهادار ازجمله ابزارهای تامین مالی هستند که واحد انتفاعی در تصمیمات کلی تامین مالی مد نظر قرار می دهند.

بدهی های بلند مدت به بدهی های اطلاق می گردد که سررسید آن بیش از یک دوره مالی(یکسال) می باشد. هرچه بنگاه های اقتصادی نگاه بلند مدت به تداوم فعالیت، توجه داشته باشند و برنامه ریزی مالی بلند مدتی را طرح ریزی نمایند، آنگاه بدهی ها به کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردد پس بدهی بلند مدت در این شرایط دارای سررسید بیش از 10 سال هستند( رودپشتی و دیگران، 169 ، 1385).

[1] Ordinary share

[2] – commercial papers

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد