دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

قابلیت انعطاف[1]

به تاثیر تصمیمات جاری تامین مالی مختلف تامین مالی در دوره های آتی تصریح دارد. بهره گیری از یک روش تامین مالی مشخص در زمان حاضر ممکن می باشد روش های تامین مالی قابل بهره گیری در زمان های آینده را محدود کند. مثلا بهره گیری از یک فقره تسهیلات مالی در حال حاضر می تواند محدودیت هایی را از لحاظ استقراض مجدد در آینده برای شرکت تحمیل و آن را ناگزیر کند تا به مقصود تامین وجوه مورد نیاز، روش ارزان و سهام عادی را مورد بهره گیری قرار دهد به این ترتیب چنانچه واحد انتفاعی در سال آینده تامین مالی از منابع خارجی را انتظار داشته باشدتصمیم مربوط در حال حاضر وانتشار سهام در سال آینده از یک سو و انتشار سهام در حال حاضر واستقراض درآینده از سوی دیگر خواهد بود.

شرکت ها علاوه بر نیازمندی های پولی ، برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای مورد انتظار، به در اختیار داشتن منابع احتیاطی تامین مالی و ظرفیت استقراض نیز اهمیت می دهند تا بتوانند به موقع از مزایای فرصت های غیرمنتظره بهره مند شوند یا پیش روی زیان های غیرمترقبه پایداری کنند.

زمانبندی[2]

زمانبندی نیز یکی ازعوامل بسیار مهم و با اهمیت در تحلیل روش های تامین مالی به شمار می رود اهمیت عامل مزبور به نوسانات بازار سهام و اوراق قرضه بستگی دارد و هر چه این نوسانات شدید تر باشد اهمیت عامل زمان بندی نیز بیشتر خواهد بود. نکته قابل توجه این می باشد که وضعیت بازار سرمایه، عامل مهمی در انتخاب نوع روش تامین مالی می با گردید به فرض اگر ببینیم که در آینده حالت تورم هست بهتر می باشد برای تامین وجوه مورد نیاز از منابع بلندمدت بخصوص وام( اوراق قرضه) بهره گیری گردد. درموقع رکود بهتر می باشد از منابع کوتاه مدت بهره گیری گردد( اریچ هلترن،2005 ، 309 -303).

2-3 عوامل موثر در انتخاب استراتژی تامین مالی:

بطور کلی در انتخاب یک استراتژی مناسب جهت تامین مالی مورد نیاز بایستی به موارد زیر توجه گردد:

1- مورد مصرف منابع

2- هزینه وریسکی که در هر یک از روش های تامین مالی هست و تاثیرآن برهزینه سرمایه موسسه

3- ساختار مالی موسسه ( نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام)

4- شرایط بدهی های فعلی موسسه ( سررسید بدهی های موجود)

5- شرایط اختصاصی هر یک از طرق تامین منابع ( نوع تضمین و یا وثیقه مورد نظر اعطا کنندگان اعتبار و شرایط خاص سرمایه گذاران و حقوق اختصاصی مورد نظر آنان)

6- شرایط اختصاصی و چشم انداز تحولات احتمالی در آن

7- وضعیت سودآوری و نقدینگی موسسه ( بختیاری، 1379، 151-152)

2-3-1 تاثیر روش های تامین مالی بر سود سهامداران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تا اینجا انواع روشهای مختلف تامین مالی تشریح گردید، حال می خوا هیم بدانیم که هر کدام از این روش ها چه تاثیری بر روی شرکت دارند. وقتی مدیر یک شرکت، یک تصمیم الی اتخاذ می نماید در این ارتباط سوالات زیادی برای وی مطرح می گردد.

1- اثرات روش تامین مالی بر روی ریسک و سود سهامداران چگونه می باشد؟

2- ارتباط بین روش های تامین مالی و ارزش شرکت و هزینه سرمایه به چه شکلی می باشد؟

3- عوامل تعیین کننده نوع روش تامین مالی کدام ها می باشد؟

2-3-2 تاثیر روش های تامین مالی بر روی ریسک وسود

به مقصود روشن کردن تاثیر روش های تامین مالی بر سود و ریسک سهامداران آغاز واژه ی اهرم مالی مورد نیاز یک شرکت بوسیله ی بدهی و سهام تعریف می گردد.

هم چنان که قبلا تبیین داده گردید، منابع مالی مورد نیاز یک شرکت بوسیله ی بدهی و سهام تامین می گردد، نرخ بهره بدهی معمولا ثابت می باشد، و شرکت تعهد قانونی درپرداخت بهره ی آن دارد.

نرخ سود سهام ممتاز نیز ثابت می باشد اما شرکت موقعی آن را می پردازد که سودی را کسب نموده باشد، و بقیه درآمد نیز متعلق به سهامداران عادی می باشد. یعنی سود بعد از کسر بهره و مالیات وپرداخت سود سهام ممتاز به سهامداران عادی تعلق دارد و نرخ آن ثابت نیست و بستگی به خط و مشی های تقسیم سود شرکت دارد. بهره گیری از منابع تامین مالی با هزینه ی ثابت همانند بدهی و (یا سهام ممتاز) به همراه سهام عادی در ساختار سرمایه به عنوان اهرم مالی توصیف می گردد اهرم مالی توسط یک شرکت به مقصود کسب درآمد بیشتر نیست به پایین بودن هزینه منابع مالی با هزینه ی ثابت بکار گرفته می گردد، و بکارگیری این اهرم باعث افزایش یا کاهش بازده سهامداران خواهد گردید، اگر نرخ بازده دارایی بالاتر از نرخ بهره باشد به سود سهامداران افزوده خواهد گردید( رحمانی، 1374 ، 25).

2-3-3 تاثیر اهرم مالی بر سود ( بازده ) سهامداران

مقصود اصلی موسسه در بهره گیری از اهرم مالی افزایش بازده سهامداران در شرایط مساعد می باشد تأثیر اهرم مالی در افزایش بازده سهامداران براساس این فرض قراردارد که وجوه مورد نیاز را می توان با هزینه ثابت (مانند وام دریافتنی از بانک یا دیگر موسسات یا اوراق قرضه) با هزینه کمتری نسبت به بازده دارایی ها بدست اورد. پس تفاوت بین درآمد حاصل از دارایی ها و هزینه وا م های با هزینه ثابت بین سهامداران تقسیم میگردد و به این ترتیب درآمد هر سهم (EPS) و بازده روی سرمایه صاحبان سهام (ROE) افزایش خواهد پیدا نمود، در هر صورت EPS,ROE کاهش خواهد پیدا نمود. اگر شرکت وام با هزینه ی بیشتر از نرخ دارایی ها بدست آورد پس EPS,ROE ازعوامل مهم درتاثیر اهرم مالی می باشند.

[1]– Flexcilibility

[2] – Timing

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد