دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– روش پژوهش

          دستیابی به هدف های پژوهش، زمانی میسر خواهد بود که پژوهش با روش شناسی صحیحی انجام پذیرد. لذا اتخاذ روش علمی، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی می باشد (خاکی، 1384، 193). این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد و در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.

 

1-7- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

          قلمرو زمانی این پژوهش، از تاریخ 7/3/82 تا 21/2/88 و قلمرو مکانی این پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

1-8- محدودیت های پژوهش

انجام هر تحقیقی بنا به نوع پژوهش و جامعه آماری مورد بهره گیری با محدودیت هایی روبرو خواهد بود. عمده محدودیت های این پژوهش عبارتند از:

  – در این پژوهش، اطلاعات مربوط به معاملات حق تقدم ها و بازدهی حق تقدم ها حذف شده می باشد. زیرا طبق قوانین بورس، حدنوسان قیمت برای حق تقدم ها در بورس اوراق بهادار ایران 10 درصد می باشد و حدنوسان قیمت 10 درصدی خارج از موضوع این پژوهش می باشد. علاوه براین، برای حق تقدم ها حجم مبنا اعمال نمی گردد. پس، رفتار قیمتی حق تقدم ها با رفتار قیمتی سهام متفاوت می باشد و در این پژوهش حذف شده می باشد.

– اطلاعات مربوط به تعداد و قیمت معاملات عمده در بورس اوراق بهادار تهران مقصود نشده می باشد زیرا :

اولا” در این معاملات تعداد زیادی سهام معامله می گردد و در نتیجه طریقه نقد شوندگی سهام و حجم معاملات با جریان عادی معاملات، تناقض دارد.

ثانیا” تعیین قیمت سهام در معاملات عمده آزاد می باشد و در این معاملات هیچ گونه محدودیت قیمتی در تعیین قیمت سهام وجود ندارد. به بیانی دیگر، قیمت سهام در معاملات عمده از قیمت تابلو سهام مستقل می باشد و خارج از موضوع این پژوهش می باشد.

– اطلاعات مربوط به سهام وکالتی و معاملات ترجیحی نیز حذف گردیده می باشد. زیرا این سهام در
قیمت های پایین تر از قیمت تابلو و به صورت قسطی واگذار می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران از حدنوسان قیمت سهام با نرخ های مختلفی بهره گیری شده می باشد.  در این پژوهش کوشش می گردد با تمرکز بر ضرایب حدنوسان قیمت سهام که در دوره های مختلف اعمال شده می باشد تاثیر اعمال تغییر در مبنای حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجید. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، می توان در مورد رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان اظهار نظر نمود یا خیر؟

تجزیه و تحلیل تصمیمات و دستورالعمل های سیاست گذاران بورس اوراق بهادار در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن هدف اصلی این پژوهش می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد