دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع مالی با هزینه

 

2-5-1 سود انباشته و هزینه های غیرنقدی

گروه دوم منابع داخلی شرکت عبارت از : سود انباشته و هزینه های غیرنقدی مانند استهلاک می باشد به نظر می رسد که منابع مالی داخلی از عمده ترین منابع مالی شرکت هاست که اکثریت نیاز مالی آنها را مرتفع می کند. سهولت بدست آوردن این منبع مالی، بر گرایش بهره گیری از آن افزوده می باشد. زیرا تنها کافی می باشد که موافقت سهامداران در مورد تقسیم نکردن سود جلب گردد و سود تقسیم نشده مجددا در شرکت سرمایه گذاری گردد. این شیوه بویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانند بازار سرمایه ایران رایج تر می باشد. زیرا که مدیران شرکت ها آگاهند چنانچه سود تقسیم گردد برای تامین مالی از محل های دیگر با دشواری های بسیار روبرو خواهند گردید در حالی که در کشورهایی که دسترسی به بازار سرمایه آسانتر می باشد شرکت ها با اطمینان خاطر، سود شرکت را تقسیم می کنند ( نوروش و عبادی ، 1384، 9).

2-5-2 سود انباشته

سود انباشته همیشه یکی از منابع مهم تامین مالی بلند مدت برای شرکتها بوده می باشد. از آنجا که سود سالانه شرکت به دو بخش تقسیم می گردد، یعنی بخشی از آن به عنوان سود به صاحبان سهام داده می گردد و بخشی از آن به حساب سود انباشته مقصود می گردد، هیئت مدیره می تواند سیاستهای مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد بهره گیری قرار دهد.

اولین عاملی که در سیاستگذاری تقسیم گردد مورد توجه قرار می گیرد سود انباشته می باشد، زیرا اندوخته کردن سود یکی از منابع تامین مالی به حساب می اید. اگر سود انباشته یک منبع تامین مالی انگاشته گردد، آنگاه شرکت ها بایستی مقدار زیادی از سود را تحت عنوان سود انباشته کنار بگذارد و مقدار کمی از سود شرکت را بین سهامداران تقسیم کنند.

 

تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه

اوراق قرضه آن دسته از اوراق بهاداری می باشد که به دارنده ی آن سود از پیش تعیین شده وثابت تعلق می گیرد. این اوراق دارای سررسید مشخصی می باشد و منتشر کننده آن متعهد می باشد که در زمانهای معین سود تعیین شده را بپردازد.

2-5-3 مزایا و معایب تامین مالی از طریق اوراق قرضه

1- هزینه خالص سرمایه مربوط به اوراق قرضه از سهام ممتاز کمتر می باشد زیرا که اولا هزینه بهره اوراق قرضه یک هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد ثانیا با در نظر داشتن شرایط مندرج اوراق قرضه، ریسک دارندگان اوراق قرضه از ریسک سهامداران ممتاز به مراتب کمتر اس پس نرخ بهره مورد توقع خریداران اوراق قرضه کمتراز نرخ بازده مورد نظر سهامداران ممتاز شرکت می باشد.

2- معمولا اخذ وامهای بلند مدت از طریق انتشار اوراق قرضه بر وامهای کوتاه مدتی که بایستی مرتب آنها را تمدید نمود ارجحیت دارد.

3- اوراق قرضه که قابل بازخرید هستند به شرکت این امکان را می دهند که در زمانی که نرخ بهره کاهش می یابد، اوراق قرضه را بازخرید کرده ، اوراق قرضه با نرخ کمتری را جانشین آن کند. اوراق قرضه قابل تمدید و بازخرید به شکرت این امکان را می دهد که آنها را با سهام مبادله کند و مسئله بازپرداخت اصل وام و بهره ثابت را از این طریق حل کند.

4- دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی شرکت حق رأی ندارند و نمی توانند در مورد مسائل مربوط به کنترل واداره شرکت نظر بدهند.

2-6 سهام ممتاز[1]

سهام ممتاز سهامی می باشد که نسبت به سایر انواع سهامداری امتیازاتی باشد که دارنده آن نسبت به درآمدها و داراییهای شرکت، حق تقدم یا ادعای محدود و معینی دارد. از چهار منبع تامین مالی بلند مدت که شرکت می تواند از آنها بهره گیری کند( اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادی و سودانباشته) سهام ممتاز کمتر به عنوان یک منبع مالی مورد بهره گیری شرکت ها قرار می گیرد( رودپشتی و دیگران، 1385 ، 207).

2-6-1 ویژگیهای سهام ممتاز

1- سهام ممتاز در بردارنده نوعی حق مالکیت ( برای دارنده آن) در شرکت می باشد.

2- سهام ممتاز سررسید ندارد و عمر آن به عمر شرکت بستگی دارد.

3- به دارندگان سهام ممتاز سود پرداخت می گردد و از این نظر دارندگان این اوراق نسبت به دارندگان سهام عادی در اولویت هستند.

2-6-2 مزایای تامین مالی از طریق سهام ممتاز از دیدگاه شرکت

1- سود سهام ممتاز می تواند پرداخت نشود و حال آنکه بهره بدهی حتما بایستی پرداخت گردد.

2- سهامداران ممتاز نمی توانند موجب ورشکستگی شرکت شوند.

3- سهامداران ممتاز درسودهای اضافی شرکت سهیم نخواهند بود( به استثنای سهم ممتاز با مشارکت).

4- برای شرکت های درحال رشد، انتشار سهام ممتازی که مستلزم، نرخ سود ثابتی می باشد، در مقایسه با انتشار سهام عادی، درآمد بیشتری برای مالکان اصلی فراهم خواهد نمود.

5- انتشار سهام ممتاز منجر به رقیق شدن علائق مالکیتی سهامداران عادی( حق رأی و مشارکت در سود) نخواهد گردید( در صورتی که سهام ممتاز فاقد حق رأی باشد).

6- برخلاف بدهی های نظیر اوراق قرضه، انتشار سهام ممتاز، به وثیقه دارایی های شرکت نیاز ندارند( مدرس و عبدالله زاده، 230).

2-6-3 معایب تامین مالی سهام ممتاز از دیدگاه شرکت

1- سهام ممتاز مستلزم بازده بالاتری نسبت به اوراق قرضه می باشد.

2- سود سهام ممتاز مالیات کامل نیست.

2-6-4 مزایای تامین مالی از طریق سهام ممتاز از دیدگاه سرمایه گذار

1- سهام ممتاز معمولا بازده ثابتی به شکل مبلغ مشخصی سود دارد.

2- در موقع ورشکستگی، سهامداران ممتاز نسبت به سهامداران عادی اولویت دارند.

3- در صورت داشتن حق رأی بیشتر می توان کنترل بیشتری بر شرکت داشت.

2-6-5 معایب تامین مالی از طریق سهام ممتاز از دیدگاه سرمایه گذار

1- به دلیل ثابت بودن نرخ سود سهام ممتاز، معمولا بازده آن محدود می باشد.

2- سهام ممتاز فاقد سررسید می باشد لذا نوسانات قیمت آن در مقایسه با اوراق قرضه، بیشتر می باشد.

3- برخلاف بهره اوراق قرضه، شرکت ملزم به پرداخت سود سهام نیست.

[1] – Preference share

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد