دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

رتباطات سازمانی

از ترکیب دو واژه ارتباط و سازمان می­توان به مفهوم جدیدی دست پیدا نمود که ارتباط یا ارتباطات سازمانی نام دارد. در ارتباط سازمانی که یکی از انواع ارتباطات انسانی می باشد، چهار ویژگی هدفمندی، ساختارمندی، وظیفه­مداری و محاط بودن در یک سازمان، در مقایسه با انواع دیگر ارتباط بیشتر مورد توجه می باشد. در مکاتب مختلف علم مدیریت، تعاریف مختلفی از ارتباط سازمانی آورده شده می باشد (میلیمان و همکاران[1]، 2002: 34).  برای مثال در مکتب کلاسیک که سازمان به­عنوان ماشین در نظر گرفته می­گردد، عناصر ارتباط به این شکل می باشد: ارتباط یک وظیفه می باشد، مسیر ارتباطی به­صورت عمودی می باشد، کانال ارتباطی همواره به­صورت کتبی و سبک ارتباط به­صورت رسمی می باشد. در دو رویکرد دیگر یعنی روابط انسانی و منابع انسانی که به نیازهای کارکنان و تاثیر رضایتمندی بر اندازه بهره­وری توجه می­گردد. ارتباط علاوه بر وظیفه، وضعیتی اجتماعی و ابتکاری دارد. مسیر ارتباط به صورت عمودی، افقی و یا گروهی می­باشد. در این جا کانال ارتباط نیز اغلب حالت رودررو و بدون محدودیت را دارد و سبک ارتباط شکل غیر رسمی را دارا می­باشد. پیش روی این مکتب می­توان به رویکردهای سیستمی، فرهنگی و انتقادی تصریح نمود(نصرالدین و همکاران[2]، 2006: 23). می­توان یک سازمان را به بدن بشر تشبیه نمود که مدیریت، سر آن می باشد، یعنی سازمان یک موجود زنده و نظم یافته می باشد. همانطور که بدن بشر برای انتقال پیام­های مغز که چه زمانی بخورد، بخوابد، بایستد و … به سیستم عصبی تکیه دارد؛ یک سازمان هم به ارتباطات سازمانی برای رسیدن به اهداف خود نیازمند می باشد. اگر در بدن بشر، اختلال فیزیکی یا عصبی به وجود بیاید یعنی مانعی در راه جریان آزاد پیام­ها ایجاد گردد، عواقب منفی به­دنبال خواهد داشت به همین صورت اگر مشکلی در ارتباطات سازمانی ایجاد گردد، بایستی به­صورت سریع و کامل برطرف گردد. درک مفهوم ارتباطات سازمانی، اثربخشی کارکنان سازمان را افزایش می­دهد و کمبود اصول ارتباطات سازمانی باعث ایجاد مشکل در سازمان می­گردد(کونینگ و لونگ[3]، 2007: 273).

2-4-چارچوب نظری پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباطات سازمانی فرآیندی می باشد که در آن اطلاعات توسط دو یا چند فرد یا گروه یا بخش مبادله و درک شده که عموماً هدف از آن برانگیختن یا اثرگذاری بر رفتار می باشد (فراهم و براون[4]، 2007). ارتباطات سازمانی فرآیندی حیاتی و مؤثر در زمینه مدیریت تغییر می­باشد. این پدیده می­تواند اندازه مقاومت را در مدت پیاده­سازی تغییر در سازمان کاهش داده و تعهد کارمندان را افزایش دهد(کاتلر و اچیلسنگر[5]، 2008: 67). نخست این­که این رویکرد، رویکردی می باشد به­مقصود کاهش ادراکات از عدم اطمینان، کاهش فشارها و اضطراب­های ناشی از تغییر در کارکنان و تقویت حس آرام و تحت کنترل بودن شرایط در ایشان می­باشد (بوردیا[6] و همکاران، 2004)؛ دوم این­که، هنگامی­که رهبران ارتباطی آزادانه را مستقر نموده و مشارکت کارکنان در این امر را تشویق می­نماید، اعتماد سازمانی و عدالت ادراک شده در تصمیمات سازمان می­تواند در طول فرآیند تغییر بهبود یابد (ریچرز[7] و همکاران، 1997). با داشتن ارتباطاتی مؤثر، تعهد در کارمندان نسبت به تغییرات در سازمان بهبود یافته و اندازه احتمال مقاومت در برابر آن کاهش می­یابد (کاتلر و اچیلسنگر[8]، 2008: 71).

[1] . Milliman et a

[2] . Nasrudin

[3] . Koning and Jong

[4] . Frahm and Brown

[5] . Kotter and Schilesinger

[6] . Bordia

[7] . Reichers

[8] . Kotter and Schilesinger

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد