دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشگفتار

در بازارهائی دارای کارائی نیمه قوی، علاوه بر اطلاعات مربوط به طریقه گذشته قیمت های سهام، تمامی اطلاعات عمومی نیز در قیمت ها منعکس شده می باشد. پس ایجاد اختلالات مصنوعی، تاثیرات اندکی بر تغییرات قیمت دارد. با این تفاصیل، بورس های سازمان یافته بطور معمول قوانین و رویه های خاصی در ارتباط با مسائلی این چنینی، که منجر به تغییرات شگرفی در قیمت داراییها می گردد اتخاذ نموده اند. بعضی از این روش های پیشنهادی عبارتند از توقف معاملات و حدنوسان قیمت سهام تا به این ترتیب به نحوی از بازار طرفداری گردد. بسیاری از بازارهای غیر کارا* نیز به مقصود محافظت بازار از نوسانات شدید قیمت سهام از این ابزارها بهره گیری می نمایند. در بسیاری از بورس ها از توقف معاملات بهره گیری می گردد. اما بعضی دیگر، از توقف معاملات و حدنوسان قیمت به گونه همزمان بهره گیری می نمایند.

حدنوسان قیمت عبارت می باشد از تعیین سقف و کف قیمت معاملاتی برای یک ورقه بهادار در یک روز.  طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران، حدنوسان قیمت سهام با تغییراتی همراه بوده می باشد. از آنجا که از وظایف بورس اوراق بهادار فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا و نیز فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد می باشد؛ بی تردید، مقایسه نوسانات بازده سهام در این دوره ها، کمک خواهد نمود که تاحدودی از درستی یا نادرستی تصمیم سازان بورس اوراق بهادار ایران در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن که هدف اصلی این پژوهش می باشد آگاهی یابیم.

در این پژوهش کوشش می گردد با تمرکز بر حدنوسان قیمت سهام که در سه دوره مختلف اعمال شده می باشد تاثیر اعمال تغییر در حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجیده گردد. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان تغییراتی داشته می باشد یا خیر؟

پژوهش حاضر متشکل از پنج فصل می باشد. فصل اول شامل کلیات پژوهش می باشد. فصل دوم، ادبیات و پیشینه پژوهش و فصل سوم شامل روش شناسی پژوهش می باشد. در فصل چهارم، داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گیری از روش های آمار استنباطی به آزمون گذاشته شده اند. در نهایت، فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها اختصاص یافته می باشد. در این راه، برای انجام آزمون های آماری مقایسه واریانس ها و واکاوی واریانس، نرم افزار Spss از طریق برنامه های t-test و Anova بکارگیری شده می باشد.

 

*  بازارهای غیر کارا :  بازارهائی هستند که اطلاعات مربوط به طریقه گذشته قیمت  سهام می تواند بر قیمت  سهام در آینده تاثیر بگذارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران از حدنوسان قیمت سهام با نرخ های مختلفی بهره گیری شده می باشد.  در این پژوهش کوشش می گردد با تمرکز بر ضرایب حدنوسان قیمت سهام که در دوره های مختلف اعمال شده می باشد تاثیر اعمال تغییر در مبنای حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجید. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، می توان در مورد رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان اظهار نظر نمود یا خیر؟

تجزیه و تحلیل تصمیمات و دستورالعمل های سیاست گذاران بورس اوراق بهادار در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن هدف اصلی این پژوهش می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد