دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

وظایف مسؤلین آموزش

همانگونه که ذکر گردید مسئولیتهای آموزشی را خط مشی های ارائه شده مشخص می نماید، اما معمولأ درسازمان های بزرگ مسئولیت برنامه های آموزش رسمی به عهده مدیر آموزش می باشد که این وظیفه با همکاری مدیران و سرپرستان اجرائی به انجام می رسد.

اهم وظایف مسئول آموزش را به تبیین زیر می توان اختصار نمود:

 • اطّلاع کامل از مأموریت، اهداف و استراتژی های سازمان و همچنین استراتژی های نظام مدیریت منابع انسانی .
 • برآورد احتیاجات آموزشی از طریق مطالعه آمارها و گزارشات واصله از واحد های اجرائی، نظر خواهی از سرپرستان و مدیران، انجام بازدید و بازرسی های لازم با کمک و هماهنگی سرپرستان اجرایی، مطالعه و پژوهش در زمینه پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی در ارتباط با کار مؤسسه و پیشنهاد آموزش های جدید. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی های کارکنان و تعیین کمبود ها و نارسایی های تخصّصی، فکری و ارزشی.
 • تنظیم برنامه های آموزشی باتوجّه به تمام ملاحظات بند 1 بالا.
 • پیش بینی وسایل، مربی، کلاس درس و سایر تسهیلات لازم جهت آموزش.
 • نظارت در اجرای صحیح برنامه های آموزشی.
 • تشویق کارکنان و حتی مدیران و سرپرستان به کسب دانش و افزایش مهارت های لازم.
 • کنترل و ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی.
 • تنظیم گزارشات بعد از آموزش و ارائه این گزارشات به مدیریت مؤسسه. در این گزارشات معمولأ نتیجه اجرای برنامه های آموزشی، نواقص و کمبود ها و بالاخره اقداماتی که در جهت رفع نواقص اعمال یا پیشنهاد شده گنجانده می گردد. (ناصرمیرسپاسی،251:1381-250)

همانگونه که در تبیین اهداف سه گانه آموزشی تصریح گردید کم و کیف آموزش مورد نیاز برای کارکنان سطوح مختلف سازمان متفاوت می باشد. به همین جهت برای آموزش های مختلف در هر مؤسسه طبقه بندی های خاص قائل هستند. یکی از طبقه بندی های ساده و متداول تقسیم کردن کارکنان هر مؤسسه به کارکنان اجرایی و مدیران و سرپرستان می باشد. با توجّه به اینکه نوع مهارت و اطّلاعات در این دو دسته مشاغل متفاوت می باشد لذا برنامه های آموزش و پرورش منابع انسانی نیز تحت همین دو عنوان مطرح می گردد.

یادآوری می گردد که اخیرأ حظور زنان به عنوان مدیر در سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی توجّه صاحب نظران امور آموزشی سازمان ها را جلب نموده و با توجّه به تفاوت هایی که از نظر جنسی، فیزیکی و از همه مهمتر عاطفی بین مرد و زن هست، از یک طرف، و فرهنگ اجتماعی ملی و منطقه ای، از طرف دیگر نیاز آموزشی ویژه ای برای مدیران زن در نظر گرفته می گردد. (سلطانی،75:1378).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1-4-2اهداف اختصاصی

 1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
 2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
 3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
 4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
 5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
 6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد