دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

در بازارهای سرمایه به شکل نیمه قوی1 (کارآیی با تصریح به نوع اطلاعات چاپ گردیده و تقارن یا عدم تقارن اطلاعاتی)، قیمت سهام، منعکس کننده تمامی اطلاعاتی می باشد که چاپ گردیده و در اختیار عموم قرار دارد2 (مانند صورتهای مالی شرکت ها، وضعیت رقبا، شرایط اقتصادی کشور و … ). در چنین بازارهایی قیمت سهام نسبت به اطلاعات جدید مرتبط3 واکنش نشان می دهد و تغییرات، متناسب با اطلاعات دریافتی خواهد بود (فاما، 1989، 25) 4. اما در بعضی از بازارها، رویه هایی به مقصود کنترل تغییرات قیمت سهام وضع شده می باشد و توسط مسئولان بورس اوراق بهادار مورد بهره گیری قرار می گیرد که به آنها متوقف کننده های خودکار5 (جلوگیری از انجام معاملات به صورت خودکار در شرایط ضروری) گفته می گردد. این نوع کنترل قیمت سهام باعث می گردد که قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات منتشره نباشد و بازار غیرکارا گردد.

         با در نظر داشتن فرضیه کارایی بازار، هرگونه وقفه مصنوعی سبب جلوگیری از تطابق سریع قیمت سهام و ارزش ذاتی آن می گردد. لذا وجود متوقف کننده های خودکار می تواند مانع از تغییر قیمت سهام بر اساس اطلاعات جدید گردد و کارایی بازار را با مشکل مواجه نماید.

در بازارهایی که از متوقف کننده های خودکار بهره گیری می گردد، قیمت سهام تا اندازه ای از آخرین اطلاعات موجود در بازار تاثیر می پذیرد. اما سوال اصلی این می باشد که اندازه تاثیر پذیری قیمت سهام از اطلاعات جدید چقدر می باشد و آیا همیشه قیمت سهام نسبت به اطلاعات جدید واکنش درست و منطقی از خود نشان می دهد؟

به تجربه ثابت شده می باشد که در بازارهای مالی، تغییر پذیری قیمت سهام همواره به بهترین شکل ممکن و در پاسخ به اطلاعات واقعی صورت نمی پذیرد، زیرا:

اولا”- در بعضی موارد، بازار واکنش درستی نسبت به اطلاعات جدید از خود نشان نمی دهد و دچار عکس العمل بیش از اندازه6 می گردد. به بیانی دیگر، نسبت به یک خبر مثبت، قیمت سهام با افزایش زیاد و نسبت به یک خبر منفی، قیمت سهام با کاهش زیادی مواجه می گردد، بدون آن که تاثیر واقعی اخبار جدید بر سهام مذکور سنجیده گردد.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- Semi-strong efficient market

2- Public information

  • Relevant information
  • Fama, 1989
  • Circuit breakers
  • Overreaction

ثانیا”- این احتمال هست که اخبار جدید چاپ گردیده در بازار نادرست باشند ویا اینکه با شایعات   گمراه کننده همراه شوند. پس، همواره احتمال وجود واکنش نادرست و غیر منطقی به این گونه از اطلاعات هست.

البته این مسئله در بازار های مالی مختلف یکسان نیست و با در نظر داشتن قابلیت اعتماد به منابع خبری و سطح تحلیل مالی در هر بازار، متفاوت می باشد. در صورتی که بر یک بازار، شرایط ذیل حاکم باشد آنگاه احتمال وجود نوسانات غیر منطقی در قیمت سهام و عکس العمل بیش از اندازه کاهش می یابد:

  • منابع خبری متنوع و قابل اعتماد وجود داشته باشد.
  • اطلاعات به صورت شفاف منتشر گردد.
  • تعداد زیادی از تحلیلگران مالی، بازارسازان و متخصصان بازاربه پردازش اطلاعات بپردازند.

اما از آنجا که در بازارهای نوظهور، همه عوامل فوق به صورت کامل وجود ندارند پس، بورس اوراق بهادار با مسئولیت هایی که بر عهده گرفته می باشد می تواند خلا موجود را با به کارگیری رویه های خاصی پر کند (اسکندری، 1383، 13).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران از حدنوسان قیمت سهام با نرخ های مختلفی بهره گیری شده می باشد.  در این پژوهش کوشش می گردد با تمرکز بر ضرایب حدنوسان قیمت سهام که در دوره های مختلف اعمال شده می باشد تاثیر اعمال تغییر در مبنای حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجید. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، می توان در مورد رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان اظهار نظر نمود یا خیر؟

تجزیه و تحلیل تصمیمات و دستورالعمل های سیاست گذاران بورس اوراق بهادار در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن هدف اصلی این پژوهش می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد