دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

آموزش افراد بزرگسال و اصول آن

یادگیری بشر فرایندی مادام العمر می باشد. این پدیده به دلیل افزایش سرعت تغییر در جامعه و سازمانها روز به روز اهمیت بیشتری یافته می باشد، زیرا که عضویت مؤثر در سازمان و جامعه، مستلزم فراگیری مداوم می باشد. رواج فناوری پیشرفته بر سرعت تحولات اجتماعی افزوده می باشد و بدین دلیل، فرایند یادگیری نیز      نمی تواند در آغاز بزرگسالی متوقف گردد. افراد بایستی مرتباً دانش بیاموزند تا از فرهنگ خود و سازمانی که در آن اشتغال دارند بیگانه نشوند. (جارویس[1]، 1381: 3-6) در اعلامیه ” حق آموختن” که در کنفرانس بزرگسالان یونسکو در پاریس (1985) صادر گردید چنین آمده می باشد: برای بشریت، امروزه، به رسمیت شناختن” حق آموختن” بیش از هر زمان دیگری یک ضرورت اخلاقی می باشد.

 

حق آموختن یعنی:

 • حق خواندن و نوشتن
 • حق تجسم و خلق کردن
 • حق دسترسی به منابع آموزشی
 • حق پرسش و تفکر
 • حق شناختن محیط خود و تدوین تاریخ
 • حق ارتقاء توانایی فردی، اجتماعی و سازمانی

 

2-5 آموز شهای فنی وحرفه ای

آموزشهایی می باشد که به مقصود ایجاد مهارت و توانایی برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار  به افراد ارائه می گردد و یا کارآیی فرد را افزایش داده و موجب کاهش هزینه و افزایش کیفیت زندگی میشود.

آموز شهای فنی وحرفه ای، افراد را برای ورود به دنیای کار آماده م یسازند. آموز شهای فنی وحرفه ای میتواند با انتقال مهارت و شایستگی) صافی،1385 :14) مورد نیاز، پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر بازارکار و برابری فرصتها را برای همه افراد در بخشهای دولتی و غیردولتی محقق سازد و به گونه چشمگیری از ضایعات و هزینه های تولید بکاهد و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ایجاد نماید.

این آموزش ها در کشورمان به صورت آموزش رسمی[2] و غیر رسمی[3] شامل آموزش های متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش، کاردانی فنی و حرفه ای و علمی – کاربردی، ضمن خدمت و مدیریت حرفه ای تخصصی و آموزش های کوتاه مدت برای  سه سطح آموزش کارگر(ماهر، نیمه ماهر )، آموزش تکنیسین و آموزش مهندس و کارشناس انجام می شود.

این آموزش ها در سطح آموزش کارگران (ماهر و نیمه ماهر) اکثرا به صورت 70% عملی و 30% تئوری به کارآموزان ارائه می گردد.

2-6 آموزش رسمی[4] :

آموزشی می باشد که دارای ساختار سلسله مراتبی و پایه های تحصیلی و دارای توالی زمانی و بلند مدت می باشد یا به تعبیری دیگر، آموزش رسمی یا مدرسه ای شامل آن قسمت از نظام آموزشی می باشد که از کودکستان آغاز و تا آموزش عالی ادامه می یابد. این نوع آموزش، سازمان یافته می باشد و دارای ساختاری شخصی می باشد و از سلسله مراتب منظمی پیروی می کند. ) مشایخ، 1:386 113).

[1] – Jarvis

[2] -formal

[3] -nonformal

[4] – Formal Training

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

 1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
 2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
 3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
 4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
 5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
 6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد