دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

10 تبیین واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در این پژوهش

تامین مالی[1]: تحصیل وجوه لازم برای بودجه سرمایه ای، تامین مالی به اشکال مختلف انجام می شود که عبارتند از استقراض، صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.

فعالیت های تامین مالی، تلاشی در جهت تغییر در اندازه یا ترکیب ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه نقدی، فروش اوراق مشارکت، دریافت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت ( تهرانی، 1385 ، 41).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه می باشد که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی تحت قوانین و ضوابط خاصی انجام می گردد. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار طرفداری قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه می باشد. ( دوانی، 1375 ، 9).

استقراض[2]

انعقاد قرارداد با بانک ها و موسسات مالی برای اخذ وجوه مورد نیاز و بهره گیری از آن برای تامین وجود مورد نیاز شرکت.

1-11 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش

1-11-1 متغیرهای مستقل پژوهش

الف- سود انباشته[3]

سود انباشته همیشه یکی از منابع مهم تامین مالی بلند مدت برای شرکتها بوده می باشد. از آنجا که سود سالانه شرکت به دو بخش تقسیم می گردد، یعنی بخشی از آن به عنوان سود به صاحبان سهام داده می گردد و بخشی از آن به حساب سود انباشته مقصود می گردد، هیئت مدیره می تواند سیاستهای مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد بهره گیری قرار دهد.

ب- وام بلند مدت[4]

وامهای بلندمدت یک نوع بدهی بلندمدت می باشد که معمولا در مدت بیشتر از یک سال و کمتر از ده سال قابل بازپرداخت هستند و برای تحصیل مالی دارائی های ثابت و حاشیه سرمایه در گردش به کارگرفته می گردد و معمولا از بانک ها و موسسات مالی دریافت می گردند. برنامه های مالی بلند مدت، شامل مبلغ پیش بینی شده جهت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، فعالیت های پژوهش و توسعه، ساختار سرمایه و فعالیت های بازاریابی می باشد.

ج- وام های کوتاه مدت:[5]

تامین مالی کوتاه مدت:

تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد بهره گیری قرار می گیرد و سررسید آنها کمتر از یک سال می باشد.

همچنین متغیرهای وابسته شامل

سودخالص پس از کسر مالیات

سودی که بین سهامداران شرکت توزیع می گردد سود سهام نامیده می گردد سود سهام به صورت نقدی، سهمی و یا دارایی غیرنقدی می باشد و با در نظر داشتن قوانین تجاری هر کشور می تواند علاوه بر سود سال جاری، حداکثر تا حد کل سود انباشته و حتی صرف سهام و اندوخته ها ( به استثنای اندوخته قانونی) باشد ( مدرس و عبدالله زاده، 1378، 173).

 

[1] – Financing

[2]– Debt financing

[3] – Retained earning

[4] – Long term finance

[5] – sort term finance

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد