دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

روش­های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک جایگاه یا یک موضوع می باشد که محقق به کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می­پردازد. به بیانی دیگر محقق در این گونه تحقیقات کوشش  می­کند «آن چیز که هست» را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از جایگاه مورد نظر بگیرد. هدف از بهره گیری از این روش نیز توصیف، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود می باشد (نادری و نراقی، 1364). پژوهش پیمایشی روشی در پژوهش اجتماعی می باشد که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات می باشد. معمولا در آن از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات بهره گیری می­گردد، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، نظاره، تحلیل محتوا و … هم به کار می­طریقه (خاکی، 1388، 212). پژوهش­های اجتماعی براساس معیارهای مختلفی تقسیم بندی می­شوند. در تقسیم بندی بر مبنای هدف، هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته­ها برای حل مسائل موجود در سازمان به پژوهش می­پردازیم، آن را کاربردی می­نامیم. پس پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی می باشد.

3-2- جامعه آماری و روش نمونه­گیری

  • جامعه پژوهش و ویژگی­های آن

جامعه پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار می باشد به آن جا تعمیم یابد یا در آن جا اجرا گردد، به مجموعه­ای از اشخاص، اشیاء، گیاهان، مکان­ها، رویدادها و به گونه کلی اموری اطلاق می­گردد که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند. هر چه اندازه صفت­ها یا ویژگی­های مشترک کمتر باشد، جامعه گسترده­تر خواهد بود و هرچه صفت­ها یا ویژگی­های مشترک بیشتر باشند، جامعه محدودتر خواهد بود (میرزایی، 1388، 170). اگر بخواهیم اقدام تعمیم درست انجام گیرد، می­بایست جامعه پژوهش به صورت دقیق و با ذکر تمام ویژگی­های لازم مطرح گردد. جامعه آماری این پژوهش کارمندان اداره کل آموزش و پرورش  استان البرز  می­باشند که بر اساس استعلام از واحد کارگزینی تعداد آنها برابر یا 600 نفر بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد