دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

دستیابی به هدفهای پژوهش میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش­شناسی  درست صورت پذیرد. «دکارت در این ارتباط روش را راهی می­داند که به مقصود دستیابی به حقیقت در علوم بایستی پیمود» ( خاکی، 1388، 194-193). روش پژوهش، مجموعه قواعد، ابزارها و راه­حل­های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه­حل­ها می باشد. هر پژوهشی، تلاشی نظام مند و روش مدار برای دست یافتن به پاسخ یک پرسش و یا راه حل یک مسئله می باشد (خاکی، 1388، 201). هیچگاه نمی­توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت­های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا­محدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی می باشد و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می­باشند، آن چیز که را که ایشان انجام می­دهند و می­یابند، می­توان کوششی برای نزدیکی  به حقیقت  دانست (رفیع پور، 1383، 80). اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین ارتباط میان متغیرهاست. دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار می باشد معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند. یکی از این  دو روش، روش توصیفی می باشد و شامل مجموعه روشهایی می باشد که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده­های مورد مطالعه می باشد­. اجرای پژوهش توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می­باشد (سرمد، 1380، 80). در این فصل، روش شناسی پژوهش حاضر به گونه کامل بحث می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد