دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی

عموما تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی وقتی انجام می شود:

1- مانده حساب های دریافتنی در حد قابل قبولی باشد.

2- فروش در حد قابل قبولی باشد.

3- بدهی اشخاص در حد قابل قبولی باشد.

4- حساب های دریافتنی ناشی از فروش باشد ونه ارائه خدمات

5- وضعیت مالی مشتریان قوی باشد.

6- برگشت از فروش زیاد نباشد.

7- رسید تحویل کالا به خریدار با حمل آن دریافت گردد.

تامین مالی حساب های دریافتنی مزایای متعددی در بردارد مانند: اجتناب از تامین مالی بلند مدت و دست یابی به جریان نقدی دوره ای در صورتی که مانده حساب های دریافتنی بسیار کم باشد، این نوع تامین مالی هزینه های اداری بالایی دارد( مدرس و عبدالله زاده ، 270).

تامین مالی کوتاه مدت در مقایسه با تامین مالی بلند مدت مزایای متعددی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر تصریح نمود:

1- سهولت دستیابی : گرفتن وام های کوتاه مدت معمولا راحت تر از وامهای بلند مدت می باشد به ویژه در شرایط تورمی که نرخ های بهره واقعی آتی کاهش می یابد. طبعا در چنین شرایطی وام دهندگان کمتر حاضر خواهند گردید وجوه خود را به صورت بلند مدت درگیر کنند زیرا احتمال کاهش ارزش پول در مدت طولانی بیشتر خواهد بود.

2- انعطاف پذیری بیشتر: حداکثر سررسید وام کوتاه مدت، یکسال می باشد و پس در صورتی که وام گیرنده نیاز به وام نداشته باشد می تواند در تاریخ سررسید آن را تسویه کند اما در صورتی که وام بلند مدت باشد ،ممکن می باشد طبق قرارداد، تسویه قبل از تاریخ سررسید هزینه اضافی داشته باشد. پس انعطاف پذیری وام گیرنده برای وامهای کوتاه مدت خیلی بیشتر خواهد بود.

3- هزینه کمتر: عموما هزینه وام کوتاه مدت کمتر از وامهای بلند مدت می باشد. کمتر بودن هزینه تامین مالی کوتاه مدت نسبت به تامین مالی بلندمدت به خاطر ساختار زمانی نرخهای بهره می باشد ( مدرس و عبدالله زاده، 1378، 262).

2-12-1 تئوری سلسله مراتبی روش های تامین مالی

نظریه سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی برای اولین بار توسط مایزر(1984) به صورت زیر یاد شده می باشد. شرکت ها منابع تامین مالی داخلی را ترجیحا می دهند.

1- یک نسبت تقسیم سود هدف با در نظر داشتن جایگاه های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب می گردد.

2- برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیرمنتظره در سودآوری و جایگاه های سرمایه گذاری، به آن معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده داخلی بیشتر وگاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه گذاری می باشد. اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز

4- جرائم مالیاتی: جرائم مالیاتی احتمالی برای تجمع بیش از حد سود انباشته می تواند منجر به پرداخت سود سهام بالا گردد.

5- الزامات قانونی: بعضی اوقات، قوانین یک کشور، شرکت ها را مقید به پرداخت بخشی از سود به صورت سهام می ‌کند. برای مثال در کشور ما طبق قانون تجارت، در صورت وجود سود، شرکت بایستی حداقل 10% آن را بین سهامداران توزیع کند.

6- تأثیر سهامداران عمده: پرداخت سود سهام تا حدود زیادی به ترکیب مالکان بستگی دارد. در صورتی که سهامداران عمده علاقه ای به توزیع سود نقدی نداشته باشند، پرداخت سود سهام کاهش می یابد( مدرس و عبدالله زاده، 176).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد