دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد سیستم های سایبرنتیک

برخلاف رویکرد رفتاری که سازمان را به مثابه سیستمی بسته پنداشته که بایستی هسته فنی را پیش روی تغییرو تحولات محیطی محافظت نمود؛ بر اساس این رویکرد، سازمان ها سیستم هایی باز بوده که با محیط خود درتعامل می باشند. موودی  یکی از اولین محقّقینی بود که الگوی سیستمها را برای استراتژیهای منابع انسانی به کارداده – فرآیند- ستاده  گرفت. وی با بهره گیری از الگویِ تامپسون درزمینه چگونگی ساختار سازمان ها و کنترل رفتار ، به تشریح استراتژی های کاهش ترک خدمت پرداخت. به طریق مشابه، رایت و اسنل  الگوی سیستم های باز را برای ایجاد استراتژی های منابع انسانی به کارگیری نمودند. به زعم آن ها، شایستگی های منابع انسانی از قبیل دانش، مهارت و توانائی ها که سازمان آنها رفتار، درونداد  را از محیط وارد می نماید به مثابه و در نهایت  فرآیند  کارکنان در درون سازمان به مثابه بهره وری، رضایت مندی، اندازه ترک خدمت به مثابه سیستم می باشند برونداد با بهره گیری از این الگو، آنها معتقد بودند که دو نوع مسئولیت کلی برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی هست: مدیریت شایستگی و مدیریت رفتار.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به اعتقاد رایت و اسنل ، مدیریت شایستگی  عبارت می باشد از اتخاذ مجموعه استراتژی ها و اقداماتی که تضمین دهد مهارت های مورد نیاز برای اجرای استراتژی های سازمان هست. این امر شامل شناسایی، جذب، گزینش، به کارگماری و به کارگیری کارکنانی می باشد که از دانش، مهارتها و توانمندی های لازم برای اجرای استراتژی های سازمان برخوردارند. آنها چهار استراتژی را برای مدیریت شایستگی ارائه نمودند :

  • اکتساب شایستگی : عبارت می باشد از فعالیّت هایی از قبیل گزینش و آموزش که تضمین می دهد افراد از شایستگی های لازم برخوردارند.
  • بهره برداری از شایستگی : عبارت می باشد از فعالیّت هایی که به مقصود بهره برداری از مهارت های پنهان و یا مهارت هایی که تحت استراتژی قبلی سازمان غیرضروری پنداشته شده بودند، برداشته می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد