دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

– آموزش کارکنان

امروزه آموزش کارکنان به­عنوان یکی از استراتژی­های اصلی جهت سازگاری مثبت با شرایط همواره متغیر به­عنوان مزیت رقابتی سازمان­ها قلمداد می­گردد؛ از این­رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمان غیر قابل انکار می باشد. آموزش، عامل کلیدی در توسعه محسوب می­گردد که چنانچه به­درستی و شایستگی برنامه ریزی و اجرا گردد، می­تواند بازده اقتصادی قابل توجهی داشته باشد(کینلاو[1]، 1989: 201). آموزش کارکنان اقدامی راهبردی می باشد که در سطح فردی باعث ارتقاء کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی موجب افزایش بهره­وری می­گردد. پس اموزش، زیربنائی­ترین اقدامی می باشد که تحول را در سازمان­ها پایه­ریزی می­نماید (ارث[2]، 1987). آموزش همواره به­عنوان ابزاری مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل معضلات مدیریت مد نظر قرار می­گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد در هر سازمان می­باشد. خاطر نشان می گردد که، آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان­ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی بوده و موقت و تمام شدنی نمی­باشد. کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده، محتاج به آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارت­های جدید هستند و بایستی همواره برای بهتر بجای آوردن کار خود از هر نوع که باشد، روش­ها و اطلاعات جدید کسب نمایند و مضافاً این­که هر زمانی شغل کارکنان تغییر پیدا کند، لازم می باشد که اطلاعات و مهارت­های جدیدی برای ابقاء موفقیت آمیز، وظایف شغل مربوطه را فرا بگیرد( اونیماه[3]، 2009: 102). برنامه­های آموزش کارکنان در یک سازمان می­تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع ­کند و تضمینی برای حل معضلات کارکنان باشد. پس چنانچه کارکنان یک سازمان خوب آموزش ببینند بهتر می­توانند در ارتقاء سطح کارائی سازمان سهیم باشند و سرپرستان و مدیران به نظارت زیاد در مورد زیردستان خود نیاز نخواهند داشت و در عین حال می­توانند آن­ها را برای احراز مشاغل بالاتر و پرمسئولیت آماده سازند زیرا کارکنان در سایه آموزش صحیح می باشد که می­توانند وظایف خود را به­نحو مطلوب انجام دهند(کلارک[4]، 1998: 14).

نیاز آموزشی عبارت می باشد از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت و یا رفتار بایستی به­وجود بیاید تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسئولیت­های مربوط به شغل خود را در حد مطلوب، قابل قبول و منطبق بر استانداردهای کاری انجام داده و در صورت امکان زمینه­های رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف فراهم آورد(آکوز و سمسا[5]، 2009: 29). نیازهای آموزشی را از یک دید می­توان به دو گروه عیان و پنهان تقسیم نمود. نیازهای آموزشی عیان آن­دسته از نیازهای آموزشی می باشد که خود مورد یا مسئله، نشان­دهنده نیاز آموزشی بوده و احتیاجی به مطالعه و پژوهش ندارد. اما نیازهای آموزشی پنهان در واقع، آن نوع نیازهای آموزشی می باشد که با وجود محسوس بودن آن­ها، تعیین و تشخیص این­که چه کسانی نیاز به آموزش دارند و آن اشخاص به چه آموزش­هایی نیاز دارند مستلزم پژوهش و مطالعه می باشد (ابطحی، 1386: 102). مانند دلائل نیاز به آموزش کارکنان می­توان به موارد زیر تصریح نمود: شتاب فزاینده علوم بشری در تمام زمینه­ها، پیشرفت روزافزون تکنولوژی، پیچیدگی سازمان به­دلیل ماشینی شدن، تغییر شغل یا جابجائی شغل، اصلاح عملکرد شغلی، نیازهای تخصصی و حرفه­ای انسانی(دلیالیقلو و همکاران[6]، 2007: 13).

[1] . Kinlaw

[2] . Scarpiro

[3] . Onyemah

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] . Clark

[5] . Akuz and Samsa

[6] . Delialioglu et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد