دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده می باشد که هر از گاهی مطالب و نظریه های جدیدی وارد میدان زندگی گردد که برای ارائه حیات به ناچار بایستی علوم و معارف جدید را آموخت و بعضی از نظریه های قدیمی را که کارآیی ندارند، کنار گذاشت . تغییرات فن آوری سبب دگرگونی در شبکه ها وروش های سازمان می گردد و هر تغییری کسب دانش و مهارت های جدید را ضروری می سازد. اندازه کمّی و کیفی این تغییرات آنقدر زیاد می باشد که گاهی اوقات مدیران و کارکنان را دچار وحشت می کند و ممکن می باشد احساس کنند که فرصت و توان سازگاری با این تغییرات را ندارند. با همه سختی ها و معضلات بایستی پذیرفت که ادامه حیات سازمان تا حدود زیادی به دانش، آگاهی و مهارت های گوناگون و جدید بستگی دارد .مطالعه ادبیات توسعه منابع انسانی در سازمان‌ها نشان می دهد که برنامه های آموزشی از دیدگاه مدیران همواره یکی از راه‌ حل‌های کلیدی برای رفع معضلات در سازمان‌ها به شمار می رود. این جمله مکرّر شنیده می گردد که” کارکنان کاری را که از آن‌ها انتظار می رود انجام نمی دهند، یا “ما مشکل آموزشی داریم”. این جملات نشانه‌هایی از ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در انجام وظایف سازمانی می باشد. تا زمانی که نیاز آموزشی به درستی تشخیص داده نشود و به صورت کامل مطالعه نگردد..(مجتهد ،1383: 46).

در این پژوهش مسأله اصلی شناسایی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، در استان چهارمحال وبختیاری  می باشد. منابع انسانی از ارزشمندترین سرمایه های هرسازمان می باشد ؛ زیرا سایرعوامل مانند تکنونولوژی، سرمایه و… وابسته به نیروی انسانی می باشد. علی رغم پیشرفت های فنی و تکنیکی جدید، هنوز هیچ عاملی نتوانسته جایگزین نیروی انسانی گردد و بشر به عنوان یک عامل کلیدی درسازمان مطرح می باشد. مدیریت سازمان با توجّه  به این نکته بایستی بکوشد تا این سرمایه را به درستی شناخته و توان و استعدادهای نهفته او را پرورش داده و به نحو مؤثّری آن را در پیشبرد هدفهای سازمان بسیج کند(الوانی ،20:1382).در جامعه ای مانند ایران، خدماتی که دولت ارائه می کند، غالبأ توسط برنامه ریزانی در سطوح مرکزی تهیه می شوند که معمولأ آشنایی چندانی با نیازهای واقعی کارکنان منطقه  ندارند. طرح هایی مانند طرح جامع و تفضیلی آموزشی  بطور متمرکز طراحی شده و تفاوت های اجتماعی و فرهنگی را در مناطق استانهای مختلف کشور  به حساب نیاورده اند که نتیجه آن، عدم تناسب بین نیازها  اموزشی و خدمات اموزشی ، کاهش بهره وری و در نتیجه، اتلاف منابع بوده می باشد. بنابر آن چیز که که گفته گردید هدف از این پژوهش تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری  می باشد. که  بیش از هر چیز بر توسعه نیروی انسانی اتکا دارد بدیهی می باشد که ویژگی های کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای  نیروی انسانی بر سرنوشت سازمان ها و مراکز کارآفرینی  تأثیر به سزا دارد لذا در نظر داشتن این مسئله یعنی ارتقای کیفی و روز آمد کردن دانش و مهارت کارکنان و کارآفرینان بسیار مهم می باشد.اندازه موفقیت آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی به عنوان یک متغییر مبهم  و مجهول  و  عدم شفافیت در خصوص موفقیت در  اشتغالزایی، اندازه توانایی مجریان طرح ها  اشتغال و  مهارت کارکنان  اجرایی سازمانها و نهاد های دولتی جزء دیگر  متغییر های  مجهول این  پژوهش  محسوب می شوند.

در راستای بهبود آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه منابع انسانی کارآمد ، بایستی  آغاز تاثیر این آموزشها مشخص گردد. پس، اولین گام توسعه منابع انسانی جهت بهبود عملکرد در سازمان ها، شناسایی  تاثیر صحیح و دقیق آموزش ها می باشد. نیازها بخشی از فرآیند برنامه ریزی آموزشی می باشد که هدف آن شناسایی و حل معضلات رفتاری (عملکرد) شهروندان می باشد. (مهدوی و مجتهد ، 1382) بدون تردیدی هیچ سیستمی نتوانسته و نمی تواند تمام نیازهای فرد و جامعه را بازیر مجموعه گسترده آن برطرف سازد.  به  همین دلیل این که اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری تا چه حد توانسته بر توسعه منابع انسانی در ابعاد مختلف دست یابد  بایستی مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد