دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف پژوهش

طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران از حدنوسان قیمت سهام با نرخ های مختلفی بهره گیری شده می باشد.  در این پژوهش کوشش می گردد با تمرکز بر ضرایب حدنوسان قیمت سهام که در دوره های مختلف اعمال شده می باشد تاثیر اعمال تغییر در مبنای حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجید. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، می توان در مورد رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان اظهار نظر نمود یا خیر؟

تجزیه و تحلیل تصمیمات و دستورالعمل های سیاست گذاران بورس اوراق بهادار در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن هدف اصلی این پژوهش می باشد.

 

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از علت های عمده عدم گرایش افراد در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه به بازارهای مالی و در راس آنها بورس اوراق بهادار، بحث عدم اطمینان به بازده سرمایه گذاری در این بازارها می باشد. به این دلیل در بعضی از این کشورها ابزارهایی را برای کاهش این عدم اطمینان به کار می برند که مانند این ابزارها وضع حدنوسان قیمت در بازار اوراق بهادار می باشد. با در نظر داشتن این که هدف اصلی از وضع حدنوسان قیمت سهام جلوگیری از نوسان بیش از اندازه (نامتعارف) در قیمت سهام می باشد سنجش تاثیر اعمال حد نوسان بر نوسان بازده سهام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان بازار سهام کمک کند تا بازخور تصمیمات خویش را در پایه گذاری و تغییر حدنوسان و تبعات ناشی از این اقدامات را نظاره کنند و در تصمیم گیریهای آتی از آن بهره گیری نمایند. همچنین نتایج این پژوهش می تواند برای شرکتهایی که مایل به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار هستند و نیز علاقه مندان (آگاه) به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مفید واقع گردد.

 

1-5-فرضیه‌های پژوهش

          فرضیه اول : تغییر مبنای حد نوسان از 5% به 2% موجب کاهش نوسان در بورس اوراق بهادار ایران گردیده می باشد.

          فرضیه دوم : تغییر مبنای حد نوسان از 2% به 3% موجب افزایش نوسان در بورس اوراق بهادار ایران گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران از حدنوسان قیمت سهام با نرخ های مختلفی بهره گیری شده می باشد.  در این پژوهش کوشش می گردد با تمرکز بر ضرایب حدنوسان قیمت سهام که در دوره های مختلف اعمال شده می باشد تاثیر اعمال تغییر در مبنای حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجید. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، می توان در مورد رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان اظهار نظر نمود یا خیر؟

تجزیه و تحلیل تصمیمات و دستورالعمل های سیاست گذاران بورس اوراق بهادار در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن هدف اصلی این پژوهش می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد