دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباطات سازمانی

جهان کنونی جهانی پر از تغییرات با شتاب می باشد. دگرگونی­های بسیاری در ارکان جامعه صورت گرفته و پیشرفت­های سریع علوم و تکنولوژی بشر را با وضعیتی روبرو ساخته که کمتر شباهتی با گذشته دارد. یکی از علومی که تحولات بسیاری داشته علم مدیریت می باشد که وارد حیطه نوینی از حیات خود گذاشته و در پاسخ به چالش­های محیطی به جستجوی روش­های تازه پرداخته می باشد. یکی از تحولات اساسی که در مدیریت ایجاد شده می باشد تحول در نحوه در نظر داشتن سازمان می باشد. تا چند دهه گذشته سازمان­ها به­عنوان ابزارهایی برای ایجاد هماهنگی بین افراد و کنترل افراد در راستای دستیابی به اهداف بودند اما امروزه سازمان­ها با توجه وسیع­تر درنظرگرفته می­شوند و به مفاهیمی زیرا فرهنگ و ارتباطات سازمانی توجه ویژه­ای می­گردد. تقریبا در دو دهه گذشته بسیاری از دانشمندان و محققان مدیریت به مطالعه تأثیر فرهنگ و ارتباطات در عملکرد سازمان­ها پرداخته و تحقیقات و مطالعات فراوانی نیز در این زمینه انجام گرفته می باشد. ارتباطات سازمانی یک موضوع پیچیده و تأثیر آن در عملکرد سازمان بسیار مهم می باشد. در نظر داشتن فرهنگ و ارتباطات سازمانی منحصر به مراکز علمی نیست، بلکه سازمان­های تجاری و تولیدی نیز از آن به­عنوان کلید موفقیت یاد نموده اند(احمد[1]، 2004: 32). ارتباط برای هماهنگی فعالیت­های گروهی، اجرای وظایف رهبری و انجام وظایف مدیریتی لازم می باشد. پس مدیرانی که مدیریت خود را با در نظر داشتن مفاهیم ارتباطات سازمانی اعمال نمایند به وضوح از موفقیت بیشتری برخوردار خواهند گردید. در مدیریت اموری زیرا ارتباطات انسانی، عوامل موثر بر ارتباطات، گروه­های رسمی و غیررسمی، روش­های بهبود ارتباطات و رفع موانع ارتباطی در سازمان مهم می باشد (آولی[2]، 1999).

سازمان به مجموعه­ای اجتماعی، هدفدار و وظیفه مدار اطلاق می­گردد. مجموعه­ای که هر کدام از اعضای آن دارای هدف­های فردی هستند و کل مجموعه به­عنوان یک نظام دارای اهداف سازمانی می­باشد. این مجموعه برای انجام فعالیت­هایش به نوعی هماهنگی در چارچوب یک ساختار سازمانی نیازمند می باشد (نادلر[3]، 1981). هیچ سازمانی نمی­تواند در خلاء به­وجود آید یا در آن به ادامه فعالیت بپردازد، بلکه همه سازمان­ها توسط محیط­های اجتماعی پیرامون که هم بر آنها اثر می­گذارند و هم از آنها تاثیر می­پذیرند احاطه شده اند. برای هریک از افراد در یک سازمان دو مفهوم مهم هست؛ یکی مفهوم سازمان که حیاتی­ترین امر در پروسه شغلی هر فرد می باشد و دوم مفهوم ارتباط می باشد که یک عنصر منحصر به فرد برای فهم نحوه اقدام سازمان و دانستن وظیفه فرد برای ارتقاء و پیشرفت سازمان می باشد(اوولی، 1998: 41). برای اینکه یک اندیشه به واقعیت بپیوندد بایستی برنامه ای وجود داشته باشد و هنگامی که یک برنامه توسعه می­یابد بایستی با افرادی که درگیر اجرای آن هستند ارتباط مستقر گردد. در این زمینه ارتباطات وسیله به دست آوردن حاصل کار از دیگران به شمار می­رود و به عنوان فرآیند انتقال و دریافت اطلاعات تعریف می­گردد(بالارد و سیبولد[4]، 2004: 113).

ارتباطات نقطه آغاز کلیه وظایف مدیریتی می باشد. بدون ارتباطات، برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل مقدور نیست زیرا درک اطلاعات وانتقال آنها ممکن نیست. ارتباطات عبارت می باشد از فرایند ارسال اطلاعات از طریق یک شخص به شخص دیگر و درک آن توسط شخص گیرنده یعنی انتقال و سهیم شدن در اندیشه ها و عقاید و واقعیت­ها به گونه­ای که گیرنده، آنها را دریافت و درک کند. به­عبارت دیگر ارتباطات فرایندی می باشد که به وسیله آن افراد در صدد برمی­آیند تا در سایه مبادله پیام­های نمادین به مفاهیم مشترک دست یابند(سیاس، 2005: 381). سیاس[5] (2005: 382)،

[1] . Ahmad

[2] . Avoli

[3] . Nadler

[4] . Ballard and Seibold

[5] . Sias

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد