دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف توقف معاملات

توقف معاملات، ابزارهایی هستند که در اختلالات و بی نظمی های عادی و بالقوه بازار به کار        می طریقه. با ایجاد وقفه در معاملات، خطر بی نظمی بازار کاهش می یابد و زمانی که بی نظمی در بازار در حال ظهور باشد، وقفه های معاملاتی شرایط را برای بازگرداندن نظم به بازار فراهم می سازند. تعلیق[توقف] معاملاتی در همه کشورها کاربرد داشته و در شرایط زیر به کار می رود:

اول: تسهیل امر دریافت اطلاعات جدید و با اهمیت توسط بهره گیری کنندگان به مقصود ارزش گذاری اوراق بهادار شرکت ها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دوم: عدم توازن سفارشات، نوسانات زیاد یا هرگونه بی نظمی دیگر در معاملات.

توقف معاملات در چنین شرایطی به سازوکار عرضه و تقاضا (بازار) فرصت می دهد تا در قیمت جدید به تعادل برسند (دهقانی، جعفری و بهارفر، 1381، 9).

2-5- تعریف حدنوسان قیمت سهام

          حد نوسان قیمت سهام، حداکثر یا حداقل تغییر قیمت مجاز سهام در یک روز می باشد به شکلی که انجام معامله در خارج از دامنه تعیین شده در هر روز غیرممکن باشد. به حدنوسان قیمت سهام، حدنوسانات2 و     حد معاملات روزانه3 هم گفته می گردد.

 

1-B80 Rule of NYSE Regulation, 1988 :Trading Halts Due to Extraordinary Market Volatility

قانون B80 مصوب بورس اوراق بهادار نیویورک، با موضوع توقف معاملات در مواقع نوسان فوق العاده بازار می باشد.

2- Fluctuation Limit

3- Daily Trading Limit

همانگونه که اظهار گردید، حدنوسان قیمت سهام از افزایش ویا کاهش قیمت سهام در خارج از دامنه تعیین شده در یک روز جلوگیری به اقدام می آورد. به شکل منطقی، حد نوسان روزانه قیمت سهام دارای دو ویژگی می باشد که باعث کنترل نوسان قیمت سهام می گردد. این دو ویژگی عبارتند از:

  • ایجاد محدودیت (مانع) قانونی در تغییر قیمت سهام
  • ایجاد یک فرصت زمانی برای ارزیابی مجدد و منطقی سهام

تاثیر این ویژگی ها در مواقعی که بازار دچار آشفتگی شده، کاملا” مشهود می باشد. در شرایط آشفتگی بازار معمولا”سرمایه گذاران، تحت تاثیر جو روانی بازار قرار می گیرند و تصمیمات عجولانه و غیرعقلایی اتخاذ می نمایند. اتخاذ این تصمیمات عجولانه در میان سرمایه گذاران انفرادی بیشتر و احتمال زیان این  سرمایه گذاران در شرایط آشفتگی بازار، بسیار بالا می باشد (اسکندری، 1383، 18).

به عقیده بعضی محققان، یکی از آثاری که برای حدنوسان قیمت متصور می باشد تسری نوسانات می باشد. در زمینه تسری نوسانات پس از اعمال حدنوسان قیمت سهام، فاما دست به انجام پژوهش زد. نتایج پژوهش او نشان می دهد که اگر مداخله ای در فرآیند رسیدن به قیمت واقعی (کشف قیمت) ایجاد گردد آنگاه اندازه نوسانات افزایش می یابد. (فاما، 1989، 25).

این استدلال توسط کورسک، کاهن و لوک(1991)1 تایید شده می باشد. به عنوان مثال کاهن اظهار می کند که حد نوسان قیمت در کاهش اندازه نوسانات در بحران مالی کوچک در ایلات متحده در سال 1989    بی تاثیر بوده می باشد. لهمن (1989) هم استدلال می کند که عدم تعادل در عرضه و تقاضا در معاملات سبب می گردد که سهام به حد قیمت خود برسند و رسیدن به حد قیمت موجب انتقال معاملات به روزهای آتی می گردد. پس حد قیمت، اگرچه در یک روز نوسان قیمت را محدود می نماید اما سبب گسترش نوسانات در طول زمان و تسری نوسانات به روزهای آتی می گردد. همچنین او در پژوهش خود استدلال نمود که زیرا حد قیمت در یک روز از نوسان سهام برای رسیدن به قیمت واقعی جلوگیری می کند پس باعث ایجاد یک طریقه صعودی یا نزولی برای نزدیک شدن به قیمت واقعی می گردد و این امر می تواند در بلند مدت به افزایش نوسان قیمت سهام منجر گردد (اسکندری، 1383، 19). پژوهش انجام گرفته در ایران در سال 1383 توسط اسکندری نیز تسری نوسانات را پس از اعمال حدنوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران تایید می کند. 

تسلر در سال 1981 در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که حد نوسان قیمت در شرایط آشفته 2، زمان بیشتری برای مشاوره و ارزیابی مجدد در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد و استدلال نمود که حدهای     غیررسمی3 در بازار سهام نیز هست زیرا اختیار متوقف کردن معاملات در شرایط ضروری و

1- Kuhn, Kursek & Locke(1991)

2- Market Turbulence

3- Informal Limits

احتیاطی به ناظران بورس اوراق بهادار داده شده می باشد.

                بسیاری از محققان1، رفتار آشفته2 را در افزایش نوساناتی که به بحران 1987 منجر شده، موثر       می دانند و به همین دلیل در بازارهای مالی بهره گیری از حدنوسان قیمت سهام را توصیه می نمایند. این محققان ادعا می کنند که حدنوسان قیمت سهام از سقوط بیش از اندازه قیمت ها3 در بحران سال 1987 جلوگیری کرده، سبب آرام شدن معامله گران آشفته شده و در کاهش بحران موثر بوده می باشد.

                خاطر نشان می گردد که علاوه بر بورس های آمریکا در استرالیا ،کانادا ،آلمان ، هنگ کنگ ، انگلستان نیز توقف نماد معاملاتی و کشورهای اتریش ،بلژیک ، فرانسه ،یونان ، ایتالیا ،هلند، اسپانیا، سوئیس، و ترکیه در اروپا و چین ، ژاپن، کره، مالزی ، تایوان ، و تایلند در آسیا محدودیت نوسان قیمت را     برگزیده اند.

هر کدام از این بورس ها، توجیه منطقی خاص خود را برای بهره گیری از ابزارهای کنترلی اعلام        می کنند. به عنوان مثال، بورس اوراق بهادار توکیو، دلیل اصلی اعمال حدنوسان قیمت خود را چنین اظهار می کند: حدنوسان قیمت از نوسان ناگهانی قیمت سهام به صورت روزانه جلوگیری و یک وقفه زمانی ایجاد می نماید(اسکندری، 1383، 20).

کیم تغییرات اعمال شده بر روی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تایوان در فاصله بین سالهای 1975 لغایت 1996 که طی آن حدنوسان قیمت در شش مرحله تغییر نمود را مطالعه نمود. او به این نتیجه رسید که با حدنوسان قیمت محدودکننده تر، نوسان بازار سهام کمتر نخواهد گردید (کیم، 2001، 15).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران از حدنوسان قیمت سهام با نرخ های مختلفی بهره گیری شده می باشد.  در این پژوهش کوشش می گردد با تمرکز بر ضرایب حدنوسان قیمت سهام که در دوره های مختلف اعمال شده می باشد تاثیر اعمال تغییر در مبنای حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجید. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، می توان در مورد رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان اظهار نظر نمود یا خیر؟

تجزیه و تحلیل تصمیمات و دستورالعمل های سیاست گذاران بورس اوراق بهادار در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن هدف اصلی این پژوهش می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد