دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1متناسب سازی آموزش ها با تقاضای بازارکار

اکثر کشورهای جهان کوشش های تازه ای را برای تقویت آموزش های فنی و حرفه ای آغاز کرده اند . انگیزه این تلاشها ، فائق آمدن بر معضلات بیکاری جوانان، ارتقای مهارت های شغلی و تامین نیاز های اقتصادی می باشد و این باور هست که کسب مهارت موجب ارتقای بهره وری و قابلیت رقابت در اقتصاد جهانی می گردد. (قارون،1383: 90)

بایستی بپذیریم آموزش برای ایجاد مهارت های مورد نیاز یکی از موثرترین راه هایی می باشد که می تواند جامعه را در دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد و پایداری یاری نماید . و بایستی زمینه هایی فراهم گردد تا نسبت جمعیت شاغل آموزش دیده به نسبت آموزش ندیده رو به افزایش باشد و نیروی کار از آموزش بهتری بهره جوید. نداشتن مهارت لازم و کافی برای انجام وظایف موجب عدم رضایت از شغل نیز خواهد گردید به بیانی دیگر شاغلین هرچه توانایی بیشتر و بهتری برای انجام کار داشته باشند و بتوانند به نحو مطلوب تری انجام وظیفه نمایند، از خود و نتیجه کار راضی تر خواهند بود .

از طرفی تدارک فرصت هایی برای جوانان تا دانش توجه و مهارت های اساسی و مورد نیاز بازار کار ر ا بشناساند و بیاموزند ، آن ها را توسعه دهند و در اقدام به کار گیرند مانند مهم ترین علت های توجیه کننده ی تحکیم روابط مراکز آموزشی با بازار کار می باشد . این امر مستلز تمرکز بر قابلیت های عملی ،سواد مالی،درک و فهم اقتصادی و تجاری، و مهارت ها و صلاحیت های کلیدی می باشد.)عزیزی،1384: 47).

از این رو نیاز سنجی نیروی انسانی و تعیین اندازه تقاضای بازار کار می تواند اهداف و کاربردهای بسیاری داشته باشد . یکی از اهداف مهم تعیین اندازه و سطح تقاضای بازار کار ، در حقیقت روشن ساختن تناسب و ترکیب آموزش های فنی و حرفه ای عرضه شده در وضعیت موجود ، و همچنین برنامه ریزی برای تطابق ترکیب آموزش های فنی و حرفه ای مورد اجرا در آینده با تقاضای بازار کار خواهد بود .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه در خصوص اهمیت آموزش به گونه کلی و آموزش های مهارتی به گونه اخص اتفاق نظر کامل هست . واکنش موثردر قبال تغییرات سریع فناوری ، رقابتی شدن بازار ها، تغییر در رجحان های مشتریان ، ارباب رجوع و عرضه کنندگان ، تغییر در ارزش های اجتماعی و تحولات در وضعیت عمومی اقتصادی کشور ها در گرو پذیرش آموزش به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر می باشد . و به این دلیل امروزه طیف گسترده ای از آموزش های مهارتی در سطح آموزش عالی در دور افتاده ترین مناطق جهان و به شیوه های متنوع ارائه می گردد.(عظیمی، 1384:77).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد