دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

11 تعاریف عملیاتی

1-11-1 مدیریت منابع انسانی : در این پژوهش با شاخص های  تغییر توجه، مهارت و توانایی‌ها ،قدرت حل مسئله ،درک بهتر هدف‌ها، ارتباطات سازمانی  و اشتغالزایی توسط سئوالات 1 الی 32مورد سنجش قرار گرفت.

1-11-2 تغییر توجه: در این پژوهش با شاخص های  مقابله با ناکامی، کنار آمدن با جایگاه ها، پذیرش مسئولیت، توانایی انتقاد از دیگران، پذیرش انتقاد و ایجاد علاقه به شرکت در کارهای گروهی توسط سئوالات 8 الی 13 مورد سنجش قرار گرفت.

1-11-3 مهارت و توانایی‌ها: در این پژوهش با شاخص های دانش نظری مورد نیاز، علاقه جهت خود آموزی، دقت و تسلط، بهبود عملکرد ، برتری کاری و  راه اندازی یک کارگاه تولیدی توسط سئوالات 14 الی 19مورد سنجش قرار گرفت.

1-11-4 قدرت حل مسئله: در این پژوهش با شاخص های  اهداف واقع بینانه، موثرترین راه حل، روبرو شدن با معضلات تصمیم گیری و تفکر واضح و حل مسئله توسط سئوالات20الی 25 مورد سنجش قرار گرفت.

1-11-5 درک بهتر هدف‌ها: در این پژوهش با شاخص های برخورد مناسب با ناکامی، ارزشیابی موثر بودن اعمال، تشخیص نیازها، پی بردن به اهداف و اهمیت توسط سئوالات 36 الی 40 مورد سنجش قرار گرفت.

1-11-6 ارتباطات سازمانی  : در این پژوهش با شاخص های  افزایش ارتباط، متناسب کردن وقت، کاهش تنشها وتوجه به پیشنهادها و سوالات زیر دستان توسط سئوالات 26 الی 29مورد سنجش قرار گرفت.

1-11-7 اشتغالزایی: در این پژوهش با شاخصهای فرصت شغلی مناسبی، کسب در آمد ، مدرک فنی و حرفه ای و ارتقاء شغلی و درآمد سئوالات  30 الی 35 مورد سنجش قرار گرفت.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  7. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه