دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ب- وام بلند مدت[1]

وامهای بلندمدت یک نوع بدهی بلندمدت می باشد که معمولا در مدت بیشتر از یک سال و کمتر از ده سال قابل بازپرداخت هستند و برای تحصیل مالی دارائی های ثابت و حاشیه سرمایه در گردش به کارگرفته می گردد و معمولا از بانک ها و موسسات مالی دریافت می گردند. برنامه های مالی بلند مدت، شامل مبلغ پیش بینی شده جهت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، فعالیت های پژوهش و توسعه، ساختار سرمایه و فعالیت های بازاریابی می باشد.

ج- وام های کوتاه مدت:[2]

تامین مالی کوتاه مدت:

تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد بهره گیری قرار می گیرد و سررسید آنها کمتر از یک سال می باشد.

همچنین متغیرهای وابسته شامل

سودخالص پس از کسر مالیات

سودی که بین سهامداران شرکت توزیع می گردد سود سهام نامیده می گردد سود سهام به صورت نقدی، سهمی و یا دارایی غیرنقدی می باشد و با در نظر داشتن قوانین تجاری هر کشور می تواند علاوه بر سود سال جاری، حداکثر تا حد کل سود انباشته و حتی صرف سهام و اندوخته ها ( به استثنای اندوخته قانونی) باشد ( مدرس و عبدالله زاده، 1378، 173).

 

1-11-2 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

الف- سود انباشته

بخشی از سود سالانه کسب شده شرکت را که به صورت سود سهام بین سهامداران تقسیم نمی گردد و به صورت سود انباشته برای تامین مالی پروژه ها و سرمایه گذاریهای آینده شرکت نگهداری می گردد را سود انباشته گویند.

ب- وام بلندمدت

وامهای بلند مدت که به آن تامین مالی مدت د ار نیز گفته می گردد معرف معینی از تامین مالی بدهی می باشد که معمولا در مدت بیشتر از یک سال و کمتر از ده سال قابل بازپرداخت هستند و برای تحصیل مالی دارائی های ثابت و حاشیه سرمایه در گردش به کار گرفته می گردد.

ج- تامین مالی کوتاه مدت

تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد بهره گیری قرار می گیرد معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذایر در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آنیده بایستی به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. معمولا برای سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری از وام کوتاه مدت بهره گیری می گردد.

د – اعتبار تجاری

اعتبار تجاری حاصل خرید نسیه کالها یا خدمات از فروشندگان می باشد و این بدهی در حساب بستانکاران یا حسابهای پرداختنی تجاری، منعکس می گردد.

هـ ـ اوراق تجاری کوتاه مدت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اوراق تجاری که شرکت های تولیدی منتشر می کنند نوعی منبع وجوه یا مصرف وجوه تلقی می شوند. معمولا شرکت های به اصطلاح غیرمالی( مثل شرکت های تولیدی) از این اوراق تجاری به عنوان نوعی وسیله تامین مالی بهره گیری می کنند.

و ـ بدهی های جاری و کوتاه مدت

شرکت ها در فعالیت های روزانه خود اعم از خرید مواد اولیه ممکن می باشد تمام وجوه مواد خریداری شده را در همان روز پرداخت نکنند و به عنوان بدهی در حسابهای آنها ثبت گردد این گونه فعالیتهای تامین مالی که در اکثر شرکت ها بارها و بارها اتفاق می افتد را بدهی های جاری و کوتاه مدت می گویند.

ز ـ ذخیره مالیات

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)، در صورتی که نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، میبایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بردرآمد نمود. در صورت وجود سود مشمولی مالیات ، با اعمال نرخهای مربوطه طبق قوانین مالیاتی، ذخیره مالیات بردرآمد شرکت محاسبه می گردد.

شرکت ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند از طریق استقراض یا واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت، منابع مورد نیاز خود را تامین نمایند. هر شرکت در راستای تشخیص منابع مالی مناسب بایستی هزینه منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری را که منابع مالی بر ریسک و بازده شرکت می گذارد تعیین نماید.

[1] – Long term finance

[2] – sort term finance

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد