دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقایسه توقف معاملات و حدنوسان فیمت سهام:

1- در توقف معاملات، خرید وفروش یک سهم کاملا” متوقف می گردد در حالی که در حدنوسان قیمت، خرید و فروش با رعایت دامنه تغییرات مجاز انجام می گیرد.

2- در توقف معاملات، محدودیت در خصوص تغییرات قیمت وجود ندارد و تنها بازار می باشد که قیمت را تعیین می نماید.

3- در توقف معاملات، تنها بر اساس نظر و رای مقامات و ناظران بورس، نمادی متوقف می گردد و دیگر فعالان بازار نمی توانند توقف معاملات را پیش بینی نمایند. در حالی که حدنوسان قیمت همواره ثابت می باشد و تغییرات قیمت در محدوده آن صورت می پذیرد. در نتیجه سرمایه گذاران آسانتر می توانند طریقه بازار را یش بینی نمایند.

علی رغم تمامی تفاوت ها، این دو روش به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به مقصود نیل به یک هدف ایجاد شده اند. زیرا در صورت آگاهی از اطلاعات نهانی، مشکلاتی نظیر تغییرات سریع و ناگهانی قیمت و مسائلی از این قبیل روی می دهد که می تواند سلامت بازار را به خطر اندازد. در واقع اقدام وقفه، فرصتی می باشد که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با کسب اطلاعات جدید و تجزیه و تحلیل آن، تصمیم گرفته و اقدام کنند. محدودیت نوسان قیمت، اجازه ادامه داد و ستد را در دامنه نوسان تعیین شده می دهد در

حالی که سرمایه گذاران می توانند دست به خرید و فروش بزنند یا به صلاح دید خود منتظر بمانند. با وجود این محدودیت نوسان قیمت نیز تاثیراتی مشابه توقف معاملات دارد. در واقع ناظران بازار انتظاردارند که با وجود تدابیری زیرا توقف معاملات و محدودیت نوسان قیمت، قیمت سهام واقعی تر شده و عدم قطعیت کاهش یابد و به این ترتیب از سرمایه گذاران ناآگاه و یا کمتر آگاه نسبت به نوسان شدید قیمت طرفداری کند (یانگ کیم، جزیاگو و جیمی یانگ، 2002، 21).1

به گونه کلی در بازارهایی که هر دو شیوه توقف نمادهای معاملاتی و محدودیت نوسان قیمت هست ، درصورتی که محدودیت نوسان قیمت نتواند از بروز مشکل جلوگیری کند توقف نمادهای معاملاتی راهگشا می باشد. البته بعضی بورسها نظیر بورس های آمریکا توقف نمادهای معاملاتی را بر محدودیت نوسان قیمت ترجیح می دهند و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی از هردو شیوه توقف نمادهای معاملاتی و محدودیت نوسان قیمت بهره گیری می گردد.

2-7- حدنوسان قیمت و توقف معاملات، کدامیک برتری دارد؟

تحقیقات بسیاری نظیر کمیسیون برادی(1987)2 بر مزیت های بهره گیری از متوقف کننده های خودکار

 

1- Yang Kim- Jose Yague, Jimmy Yang, 2002

2- Brady commission:

کمیسیونی می باشد که رئیس جمهور وقت آمریکا جهت پژوهش در مورد سقوط بازارآمریکا در سال 1987 تشکیل داده بود.

تاکید کرده اند اما در زمینه روش بهره گیری از متوقف کننده های خودکار اظهار نظری ننموده اند. پس سوال اصلی این می باشد که کدامیک از متوقف کننده های خودکار بر دیگری برتری دارد؟

برای پاسخ به این سوال تحقیقات زیادی انجام گرفته می باشد اما هیچکدام به نتیجه قطعی و معینی منجر نشده اند و هنوز مشخص نشده می باشد که کدام مکانیزم نسبت به دیگری عملکرد بهتری در جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت دارد. به نظر می رسد بازارهای سهام در ایالات متحده، توقف معاملات را بر حدنوسان قیمت ترجیح می دهند. به گونه مثال، بورس اوراق بهادار نیویورک از توقف معاملات هم برای کل بازار و هم در مورد یک سهم خاص بهره گیری می نماید. در بازار اوراق بهادار نزدک نیز امکان توقف معاملات در اثر انتشار اخبار مرتبط هست. برخلاف بازارهای سهام در ایالات متحده، بازارهای قرارداد های خرید آتی این کشور، به حدنوسان قیمت گرایش دارند.

در زمینه مقایسه روش های بهره گیری از متوقف کننده های خودکار، تسلر در سال 1981 یک پژوهش انجام داد و به این نتیجه رسید که حدنوسان قیمت نسبت به توقف معاملات مزیت دارد، زیرا حدنوسان قیمت مبنای قانونی دارد و برای سرمایه گذاران قابل پیش بینی می باشد اما توقف معاملات به صورت اختیاری و با نظر مسئولان بورس انجام می گردد، پس در این روش، عدم اطمینان سرمایه گذاری افزایش می یابد. البته ذکر این نکته ضروری می باشد که تاکنون هیچ گونه آزمون تجربی در راستای اثبات این ادعا و طرفداری از آن انجام و هیچگونه مدل تئوریکی ارائه نشده می باشد.

در سال 1990، کورسی و دای1 پژوهش مشابهی انجام دادند تا واکنش بازار را نسبت به اطلاعات مهم جدید در هر دو حالت (یعنی بهره گیری از توقف معاملات و حدنوسان قیمت) مقایسه نمایند. یافته های آنان نشان داد در بازارهایی که توقف معاملات هست، قیمت ها نسبت به اطلاعات جدید واکنش بهتری از خود نشان می دهند. پس در این بازارها کارایی اطلاعاتی بیشتری هست، نسبت به حالتی که تغییرات قیمت سهام در یک محدوده خاص امکان پذیر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران از حدنوسان قیمت سهام با نرخ های مختلفی بهره گیری شده می باشد.  در این پژوهش کوشش می گردد با تمرکز بر ضرایب حدنوسان قیمت سهام که در دوره های مختلف اعمال شده می باشد تاثیر اعمال تغییر در مبنای حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجید. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، می توان در مورد رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان اظهار نظر نمود یا خیر؟

تجزیه و تحلیل تصمیمات و دستورالعمل های سیاست گذاران بورس اوراق بهادار در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن هدف اصلی این پژوهش می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد