عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-3 انواع هموارسازی سود

ایکل (1981)[1] ادعا نمود که دو نوع هموارسازی سود هست. هموارسازی طبیعی[2] و هموارسازی آگاهانه[3] یا برنامه‌ریزی شده[4]. هموارسازی برنامه‌ریزی شده که هموارسازی مدیریت نیز نامیده می گردد به دو نوع 1) هموارسازی واقعی[5] که هموارسازی معاملاتی یا اقتصادی[6] نیز نامیده می گردد و 2) هموارسازی مصنوعی[7] یا هموارسازی حسابداری[8] تقسیم می گردد. در شکل زیر انواع مختلف هموارسازی نشان داده شده می باشد:

هموارسازی طبیعی از فرآیند تولید سود که جریان همواری را ایجاد می کند ناشی می گردد، یعنی فرآیند تولید سود به گونه ذاتی سود هموار ایجاد می کند که این نوع هموارسازی، مدیریت سود نیست زیرا هیچ گونه دستکاری در سود وجود ندارد. برعکس هموارسازی آگاهانه سود به اقدام آگاهانه مدیریت نسبت داده می گردد که همانطور که ذکر گردید به دو نوع واقعی و مصنوعی تقسی می گردد:

2-7-3-1 هموارسازی واقعی

هموارسازی واقعی بیانگر عملیات انجام شده توسط مدیریت برای کنترل رویدادهای اساسی اقتصادی می باشد. هورویتز (1977)[9] اظهار می کند که هموارسازی واقعی بر وجه نقد تأثیر می‌گذارد در حالی که هموارسازی مصنوعی بر وجه نقد تأثیری ندارد.

لمبرت (1984)[10] نیز در تبیین هموارسازی واقعی چنین گفت: مدیریت با آگاهی از این که شرکت تا این زمان چگونه اقدام کرده می باشد می‌تواند سود را از طریق تغییر تصمیمات تولید با سرمایه‌گذاری هموار کند. آلبرشت و ریچاردسون (1990) نیز اظهار کردند که هموارسازی واقعی زمانی رخ می‌دهد که مدیریت عملیاتی انجام دهد که رویدادهای اقتصادی تولید درآمد یک سازمان را چنان سازمان‌دهی و بنیان نهد که جریان همواری از سود را به وجود آورد. نمونه‌ای از هموارسازی واقعی نظیر تغییر زمان‌ سرمایه‌گذاری و همچنین ارائه تخفیف فوق‌العاده برای افزایش فروش در انتها سال می‌باشد.

2-7-3-2 هموارسازی مصنوعی

ایکل (1981) هموارسازی مصنوعی را دستکاری حسابداری انجام شده توسط مدیریت برای هموار کردن سود می‌داند. این دستکاری براساس رویدادهای اقتصادی اساس و یا تأثیر بر وجه نقد نیست بلکه فقط هزینه و درآمد را از یک دوره به دوره‌ی بعد منتقل می کند .مثلاً شرکت‌ می‌تواند سود خود را به راحتی با تغییر در مفروضات اکچوئری در محاسبات هزینه بازنشستگی کمتر یا بیشتر کند. به عقیده آلبرشت و ریچاردسون (1990) هموارسازی مصنوعی زمانی رخ می‌دهد که مدیریت، زمان ثبت‌های حسابداری را دستکاری کند تا جریان همواری از سود را به وجود آورد. موهان گوئل و تاکور (2003)[11] عقیده دارند که هموارسازی مصنوعی اساساً با بهره گیری انعطاف‌پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) حاصل می گردد. به اعتقاد آن‌ها هزینه هموارسازی واقعی، عیان و مشخص می باشد در حالی که هزینه هموارسازی مصنوعی مشخص نیست. مثل زیان صرف وقت مدیریت در این گونه فعالیت‌ها.

[1] – Eckle

[2] – Natural smoothing

[3] – Intentional smoothing

[4] – Designed smoothing

[5] – Real smoothing

[6] – Transactional smoothing یا Economic smoothing

[7] – Artificial smoothing

[8] – Accounting smoothing

[9] – Horwitz

[10]  Lambert

[11] – Moham Goel and Thakor

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

آیا کیفیت اقلام تعهدی بر ارتباط بین سود و جریان نقدی عملیاتی با بازده غیرعادی سهام تاثیرمعنی داری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری