پایان نامه

ارائه آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد -پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی قسمتی از متن پایان نامه : رویکرد کارگزار/  هزینه مبادله این رویکرد یکی از جدیدیترین ادامه مطلب…

By 92, ago