پایان نامه

طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : سوالات پژوهش آیا بین عدد محاسبه ی NPS و FNPS تفاوت معنادار ادامه مطلب…

By 92, ago