پایان نامه

پایان نامه مدیریت:عوامل طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : رضایت مشتری رضایت مشتری مانند اقدامات داخلی سازمان ها به شمار می ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تعیین طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-دانلود پایان نامه مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : 1هدف پژوهش همان گونه که پیشتر تصریح گردید شاخص NPS یکی از ادامه مطلب…

By 92, ago