پایان نامه

پایان نامه مدیریت:عوامل طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : رضایت مشتری رضایت مشتری مانند اقدامات داخلی سازمان ها به شمار می ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : معرفی بازاریابی پایان گرفتن جنگ سرد در دهه 1990 به آزاد شدن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : سوالات پژوهش آیا بین عدد محاسبه ی NPS و FNPS تفاوت معنادار ادامه مطلب…

By 92, ago