پایان نامه

پایان نامه ارشد:طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : معرفی بازاریابی پایان گرفتن جنگ سرد در دهه 1990 به آزاد شدن ادامه مطلب…

By 92, ago