پایان نامه

طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : مقدمه در سال‌های اخیر، انواع بنگاه‌های اقتصادی از شرکت‌های کوچک تازه تأسیس ادامه مطلب…

By 92, ago