پایان نامه

سنجش طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : قلمرو مکانی با در نظر داشتن تحت وب بودن بخشی از پرسشنامه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

شناسایی طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : 2 مقدمه مشتریان و مصرف کنندگان، همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

  عنوان کامل پایان نامه : سایت منبع  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی قسمتی از متن پایان نامه : 11 تعاریف عملیاتی 1-11-1 مدیریت منابع انسانی ادامه مطلب…

By 92, ago