پایان نامه

سنجش طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : قلمرو مکانی با در نظر داشتن تحت وب بودن بخشی از پرسشنامه ادامه مطلب…

By 92, ago