پایان نامه

بررسی طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : اهمیت و ضرورت پژوهش برنامه های سنجش رضایتمندی مشتری به دنبال پاسخگویی ادامه مطلب…

By 92, ago