پایان نامه

پایان نامه مدیریت:عوامل طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : رضایت مشتری رضایت مشتری مانند اقدامات داخلی سازمان ها به شمار می ادامه مطلب…

By 92, ago